nieuws

PPS bij A59 vooral bedoeld als leerproject

bouwbreed Premium

den haag – Het project A59 is als publiek private samenwerking (pps) op de markt gebracht om markt en overheid ervaring te laten opdoen met deze samenwerkingsvorm. Bovendien zou het project in pps-vorm niet alleen sneller, maar ook tegen lagere kosten te realiseren zijn.

Dit blijkt uit de antwoorden van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat op kamervragen van het lid Dijsselbloem (PvdA). Hij stelde deze naar aanleiding van een artikel in Cobouw van 13 februari dit jaar met daarin ongezouten kritiek van prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder van de TU Delft op de wijze van aanbesteden van de A59 door de Provincie Noord-Brabant. Bijgestaan door het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën heeft de provincie Noord-Brabant het stukje autosnelweg van 8 kilometer tussen Rosmalen en Geffen aanbesteed als een DBFMOT-contract, een uiterst ingewikkeld ‘design and build’-contract met financiering, onderhoud, exploitatie en overdracht aan het Rijk.

Eerder

De provincie deed dat om eerder over de weg te kunnen beschikken dan als zou worden gewacht tot 2007, als er (gedeeltelijke) financiering beschikbaar komt volgens het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ‘Onzinnig’, oordeelt hoogleraar methodisch ontwerpen De Ridder. Volgens hem is slecht nagedacht over de wijze waarop het nu is aanbesteed. En waarom het publiek private samenwerking (pps) zou moeten heten is al helemaal onduidelijk, omdat er geen enkele commerciële waarde aan het project wordt toegevoegd.

Voordeel

Minister Netelenbos schrijft in haar antwoorden dat de mogelijkheden om commerciële waarde toe te voegen beperkter zijn bij een al genomen tracébesluit. Maar zij ziet wel voordelen in de gevolgde pps-aanpak. Het Rijk doet ervaring op met pps-overeenkomsten, waaronder DBFM-overeenkomsten (design, build, finance, maintain). De provincie Noord-Brabant is sneller een groot verkeersknelpunt kwijt, omdat tenminste vijf jaar eerder over de A59 kan worden beschikt. De belastingbetaler en de weggebruiker delen volgens haar in dat voordeel. Bovendien heeft het ministerie marktsignalen gezien waarvan duiding het inzicht opleverde dat het project als pps niet alleen sneller, maar ook tegen minder kosten gerealiseerd zou kunnen worden.

Voortgezet

De kosten die tot nu toe door partijen aan het project zijn uitgegeven moeten, gezien de antwoorden van Netelenbos, gezien worden in het kader van een leerproces gericht op veelvuldig toepassen van pps-constructies in Nederland. Over de hoogte van deze kosten laat zij zich overigens niet uit. In het MIT is in 2007 een bijdrage van 258 miljoen gulden (117 miljoen euro) opgenomen voor de A59. Volgens professor De Ridder zijn de totale kosten geraamd op 240 miljoen euro. Netelenbos antwoordt tenslotte dat het met de provincie overleg gaande is over de wijze waarop het project op de meest adequate wijze wordt voortgezet. De provincie Noord-Brabant kon de stand van zaken rond de aanbesteding nog niet toelichten.

Reageer op dit artikel