nieuws

Plannen Houten-Vinex deels afgekeurd

bouwbreed

den haag – Het bestemmingsplan Houten-Vinex, dat de komst van onder meer 6750 woningen mogelijk moet maken, voldoet niet aan het locatiebeleid. Dit is verwoord in de planologische kernbeslissing Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Het plan is daarom door de Raad van State gedeeltelijk afgekeurd. De uitspraak is kortgeleden bekend gemaakt. Het plan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van de kern Houten en ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het plan is globaal van opzet. In het gebied komen, naast de ongeveer 6750 woningen, ook winkels en andere voorzieningen. Verder zijn er bedrijventerreinen gepland met een totale omvang van ongeveer 60 hectare, en een ecologisch/agrarische zone. Een aantal bewoners, enkele bedrijven en de minister van Verkeer en Waterstaat hebben bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van de plannen door de provincie. Enkele bezwaren, waaronder die van de minister, zijn gegrond verklaard. De minister krijgt gelijk in haar standpunt dat de gehanteerde wijzigingsbepalingen in strijd zijn met het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen, zoals verwoord in de planologische kernbeslissing Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Reageer op dit artikel