nieuws

Materialenindustrie rekent op herstel

bouwbreed

den haag – De Nederlandse bouwmaterialenindustrie zal in 2002 slechts marginaal groeien. Pas in 2003 zal de export weer aantrekken. De werkgelegenheid loopt terug. Dit voorspelt het Centraal Planbureau in een speciaal hoofdstuk van het vandaag gepubliceerde Centraal Economisch Plan (CEP).

De bouwmaterialenindustrie is voor meer dan driekwart van haar omzet afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de omzetten in de bouw. Slechts 23 procent van de bouwmaterialen wordt geëxporteerd, zo rekent het CPB voor. Voor de Nederlandse markt voorzien de rekenmeesters een volumeomzetgroei van 1 procent in 2002 en 2 procent in 2003. Dit hangt samen met de in het CEP geprognotiseerde stijging van de nieuwbouw van woningen. De export daalt volgens het CPB dit jaar met 0,5 procent, maar zal in 2003 weer aantrekken met een stijging van 1,25 procent. Dit komt gedeeltelijk door de vooruitzichten van de relevante wereldhandel en gedeeltelijk door de afzetprijzen in het buitenland. Het CPB noemt daarbij de invoerprijs van producten van de bouwmaterialenindustrie een belangrijke indicator. En die daalt met 1,25 procent in 2002, om in 2003 licht te herstellen met een stijging van een kwart procent. In totaal resteert daardoor een stijging van de omzet qua volume van een half procent dit jaar en 1,75 procent volgend jaar. In prijzen stijgt de omzet minder wild. In 2002 zal dat een kwart procent zijn en in 2003 1 procent. Daar staat tegenover dat de kosten per eenheid product minder wild stijgen. In 2002 en 2003 zal die stijging 1 procent zijn. Het CPB vermoedt dat dit door verhoogde efficiëntie in productie komt. De loonkosten per eenheid product stijgen in 2002 nog met 2,25 procent om in 2003 te dalen met 1 procent. De werkgelegenheid geeft in beide jaren een lichte daling te zien.

Reageer op dit artikel