nieuws

Maarssen wil vaart kunnen maken met woningbouw rond kanaal

bouwbreed

den haag – De gemeente Maarssen heeft haast met de bouwvergunningen voor woningen rondom het Amsterdam-Rijnkanaal. ‘De vergunningaanvragen moeten binnen zijn voordat het nieuwe Bouwbesluit van kracht wordt’, verweerde een vertegenwoordiger van de gemeente zich voor de Raad van State. ‘Met dat nieuwe besluit zouden we mogelijk tegen onze zin rekening moeten houden met andere plafondhoogten en bouwvolumes.’

Omwonenden, verenigd in ‘Belangenvereniging Stationsweg Maarssen’, maken zich zorgen over de zorgvuldigheid waarmee de gemeente te werk gaat. De waterhuishouding in het gebied zorgt nu al voor problemen en een onderzoeksrapport wijst uit dat deze met het nieuwe plan nog groter zullen worden. Ook de ontsluitingswegen, geluidsbelasting, ecologische aspecten en dubbelzinnige planvoorschriften zijn de omwonenden een doorn in het oog. Van de Raad van State trachten zij gedaan te krijgen dat deze direct ingrijpt en het bestemmingsplan schorst.

Opzettelijk

De gemeente is zich van geen kwaad bewust. ‘Het eerste rapport van Witteveen + Bos over de waterhuishouding was gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Derhalve is een tweede rapport opgesteld. Verder volgen wij de adviezen van het Hoogheemraadschap.’ De omwonenden klagen dat zij het tweede Witteveen + Bos-rapport nooit hebben mogen inzien. Bovendien hebben ze weinig vertrouwen in de ‘standaardaanwijzingen die het Hoogheemraadschap de gemeente heeft gegeven.’ De provincie ziet weinig problemen. ‘De bouwlocaties behoren tot het ‘stedelijk gebied’ en zijn te beschouwen als ‘inbreidingslocaties’. Het waterbeheer is een ‘uitvoeringsaspect’ en behoeft niet door de Raad van State te worden getoetst.’ De omwonenden voelen zich tekort gedaan: ‘De gemeente lijkt misschien welwillend maar dat is ze niet. Rapporten komen pas op tafel als besluiten reeds genomen zijn.’ Ze vermoeden dat ze opzettelijk bij de inspraak buiten spel worden gezet. De uitspraak volgt over enkele weken.

Reageer op dit artikel