nieuws

‘Hoog kwaliteitsniveau halen en houden’

bouwbreed Premium

‘Hoog kwaliteitsniveau halen en houden’

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Beverwijk. Een stedelijk gebied dat overgaat in een groen woongebied, vervolgens verandert in tuinbouwgebied en uiteindelijk uitmondt in de duinen. Dat is het wat de gemeente Beverwijk voor ogen heeft met de aanpak van het westelijk gebied van de gemeente. Nu is dat versnipperd. Het opnieuw in kaart brengen van West-Beverwijk is één van projecten die ervoor moeten zorgen dat Beverwijk uitgroeit van een ontwikkelgemeente tot een beheersgemeente met een hoog kwaliteitsniveau. Beverwijk ligt in het hart van de regio IJmond. De gemeente telt 36.000 inwoners en kent een hoge verstedelijkingsgraad en relatief weinig groen. De gemeente werkt er hard aan het imago te verbeteren. Op stapel staan naast de herinvulling van het westelijk deel van de gemeente, de aanleg van een westelijke rondweg, de bouw van een nieuwe woonwijk op de grens met de gemeente Heemskerk, de upgrading van Wijk aan Zee en de herstructurering van een viertal wijken. ‘De westelijke stadsrand eindigt nu nog abrupt in een tuinbouwgebied’, zegt projectmanager G. Renirie. ‘Het tuinbouwgebied wordt weer doorsneden door lintbebouwing. Vervolgens krijg je het duingebied dat weer wordt afgesneden door het Corus-terrein. Een compleet versnipperd gebied dus.’ Aan de hand van een stedenbouwkundige visie die in september wordt vastgesteld, krijgt het terrein een logischer invulling. De recreatieve functie van de duinen wordt verbeterd, de verdedigingslinies (lunetten) uit de tijd van Napoleon worden hersteld, vertegenwoordigers van tuinders werken aan een plan om de tuinbouw leefbaar te houden en de gemeente wil luxe woningen realiseren in het overgangsgebied tussen stad en groen. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zitten om tafel om tot een voor iedereen acceptabel plan te komen. Dat is naar verwachting medio 2003 klaar. De aanleg van de westelijke rondweg is het tweede grote project dat op stapel staat. ‘Het verkeer moet nu dwars door Beverwijk om de industrieterreinen bij Heemskerk en van Corus te bereiken. De bedrijven die daar zijn gevestigd hebben aangegeven dat er een oplossing moet komen om de bereikbaarheid te verbeteren. Vandaar de rondweg. De mer is afgerond en het tracé staat al vast.’ Voor de uitvoering gaat de gemeente in een pps-constructie samenwerken met de provincie Noord-Holland en met een externe marktpartij. Die partij wordt aangewezen door de provincie via een openbare aanbesteding. Dat gebeurt eind dit jaar. De aanleg start medio 2003, kost 29,5 miljoen euro en is eind 2005 gereed. De bouw van een nieuwe wijk, De Broekpolder, op de grens met de gemeente Heemskerk, neemt ook een groot deel van de bouwactiviteiten in Beverwijk in beslag. Sinds begin vorig jaar wordt er gewerkt aan de bouw van 2400 koopwoningen en 800 huurwoningen. Het gros van de koopwoningen komt voor rekening van Amstelland/Heijmans. De huurwoningen worden gerealiseerd door DeltapoldeR. Een industrieterrein is ook onderdeel van de plannen. In 2007 is de wijk klaar. Het upgraden van Wijk aan Zee om de badplaats aantrekkelijker te maken voor toeristen, de herstructurering van de wijk Meerestein en de Oranjebuurt gecombineerd met de aanpak van nog twee wijken, moeten er verder toe bijdragen dat Beverwijk het kwaliteitsniveau haalt dat het voor ogen heeft.

Reageer op dit artikel