nieuws

Fryske Gea: zet torens niet in de schijnwerpers

bouwbreed

OLTERTERP – Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea roept gemeenten op niet langer toe te staan dat (kerk)torens en andere gebouwen ’s nachts in de schijnwerpers worden gezet. Natuur en milieu ondervinden daar de schadelijke gevolgen van.

  Uit onderzoek is gebleken dat trekvogels weidegrond niet of moeilijk kunnen vinden als ze ’s nachts over een gebied vliegen waar veel licht is. ‘Trekvogels raken gedesoriënteerd door al dat ongecontroleerde licht en bovendien is het verspilling van energie’, somt Fryske Gea-directeur U. Hosper de bezwaren op. De natuurorganisatie is niet alleen tegen op nachtelijke schijnwerpers maar ook op bijvoorbeeld overmatige verlichting van steden, tuinen, snelwegen en glastuinbouwkassen. Volgens Hosper zijn er alternatieven voorhanden. Zo maakte It Fryske Gea afspraken met de bouwers van de luxe nieuwbouwwijk in de Bullepolder bij Leeuwarden dat grenst aan een foerageergebied voor weidevogels. ‘De straten komen parallel aan de polder te lopen en niet haaks zodat auto’s ’s nachts de velden niet beschijnen.’ ‘Verlicht alleen datgene wat je per se wilt verlichten’, besluit Hosper. ‘Gebruik voor straatverlichting geen bollen want die verspreiden het licht in alle richtingen. Scherm het licht in kassen meer af en benut de hoeveelheid licht die er is meer, door gebruik te maken van reflectoren.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels