nieuws

Extra banen Schiphol goed voor welvaart

bouwbreed

den haag – De aanleg van nog één of twee banen bij Schiphol is gunstig voor de welvaart. De Nederlandse passagier kan dan vaker vliegen tegen lagere kosten. De uitbreiding zou wel een drastische herinrichting van de omgeving tot gevolg hebben, maar de kosten daarvan vallen in het niet bij de baten.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie ‘Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL). De studie is bedoeld om ruimtereserveringen voor de korte termijn te inventariseren voor eventuele uitbreiding op de lange termijn. De vijfde baan maakt het mogelijk dat het aantal vliegbewegingen groeit tot 600.000 per jaar. De aanleg van een zesde en zevende baan maakt groei tot respectievelijk 700.000 en 800.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk. Uitbreiding van de luchthaven met een extra noord-zuidbaan, oost-westbaan of een combinatie van beide heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving. Zo moeten wegen en kanalen worden omgelegd. Bovendien neemt de drukte op de wegen rond Schiphol in de spits toe. Hetzelfde geldt voor de geluidsbelasting. Zo moet de N201 in een verdiepte bak komen, een kostenpost die wordt geraamd op 290 miljoen euro. Ook moeten enkele tientallen woningen worden gesloopt. Daarnaast zijn op korte termijn ruimtelijke reserveringen noodzakelijk, concluderen de onderzoekers. Ten noorden van de Kagerplassen zou een verbod op woningbouw moeten gaan gelden. Hetzelfde geldt voor het gebied tussen Buitenhuizen en Beverwijk. De aanleg van de extra oost-westbaan betekent bovendien dat een gepland bedrijventerrein over een beperkte afstand moet worden verschoven. Als die ruimte nu wordt geclaimd, zijn de kosten daarvan minimaal.

Reageer op dit artikel