nieuws

Energienorm woningbouw aangescherpt

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) wil dat in 2004 de norm voor energiezuinige huizen wordt verlaagd van 1 naar 0,8. Hij zei dit in een overleg met de Tweede Kamer over het klimaatbeleid. BouwNed reageert buitengewoon verbaasd en voorspelt een sterke stijging van de bouwkosten.

Remkes vindt het aanscherpen van de energieprestatienorm nodig om de doelstellingen voor het klimaatbeleid te halen. Hij komt daarmee toch enigszins tegemoet aan de eisen van de Tweede Kamer. Die had hem per motie gevraagd om de norm aan te scherpen tot 0,6. Dat kan volgens de staatssecretaris niet, omdat de kosten dan te hoog worden. Een verlaging naar 0,8 acht hij nog wel mogelijk. Een onderzoek van adviesbureau DHV in opdracht van het ministerie van VROMwees uit dat bij een reductie naar 0,9 de netto woonlasten zouden stijgen met ongeveer 45 euro tot 320 euro, maar dat kan nog worden terugverdiend door een lagere energierekening. In het klimaatbeleid zijn eisen gesteld aan het vermindering van de uitstoot van de gebouwde omgeving. In de woningbouw betekent dat een reductie van 2 megaton CO2 in 2010. Het grootste deel hiervan wil de staatssecretaris in de bestaande bouw realiseren. Remkes stelt wel de voorwaarde dat de gemaakte kosten op een of andere manier zijn terug te verdienen. BouwNed denkt niet dat dat mogelijk is met dit voorstel. ‘De woonconsument kan dat nooit terugverdienen in de tijd dat hij in een huis woont’, zegt L. Steijn, woordvoerder van BouwNed. Niet alleen de kosten lopen op, ook de gezondheidsrisico’s van de binnenmilieus worden groter.

Grenzen

De uitspraak van Remkes verbaast hem, omdat in het overleg dat de branche onlangs met Remkes had, de verlaging niet aan de orde is geweest. De afspraak was zelfs dat de bestaande norm voorlopig met rust zou worden gelaten, na drie aanscherpingen in vijf jaar. Steijn vreest een onevenredige stijging van de kosten door veranderingen in het ontwerp en het gebruik van andere, duurdere materialen. De nu voorgestelde verlaging met tienden van procenten gaat gepaard met zulke hoge kostenstijgingen dat het volgens hem niet zeker is of de markt die prijs ervoor wil betalen. ‘Je loopt tegen grenzen aan’, aldus de BouwNed-woordvoerder,’maar als het in de wet wordt voorgeschreven, voeren we het wel uit.’

Reageer op dit artikel