nieuws

Diepgelegen afzinktunnels kunnen wél sterk genoeg zijn

bouwbreed

den haag – Afzinktunnels zijn een Nederlandse specialiteit. Maar als het over aanleg van dieper gelegen tunnels gaat valt de laatste tijd het woord boren eerder dan afzinken. Jammer, vindt B.J. Bader, student Civiele Techniek aan de TU Delft. Hij onderzocht diepgelegen afzinktunnels.

De tunnels onder veel middelgrote en grote rivieren in Nederland zijn uitgevoerd als afzinktunnel. Omdat de rivieren relatief ondiep zijn, kunnen de tunnels worden uitgevoerd in gewapend beton (B35-B45). De Nederlandse afzinktunnels liggen maximaal ongeveer 25 tot 30 meter onder de waterspiegel. Maar de (geboorde) Westerscheldetunnel ligt met een maximum van 60 meter onder de waterspiegel een stuk dieper. Voor diepgelegen afzinktunnels, minimaal 50 meter onder de waterspiegel, zijn met de gangbare afzinktunnels echter problemen te verwachten. Student Bader onderscheidt in zijn afstudeerverslag drie nauw met elkaar verbonden probleemgebieden: constructie, uitvoeringstechniek, waterdichtheid.

Constructie

Bader acht de sterkte van de constructie het grootste probleem. Goede waterdichtheid is voor diepgelegen afzinktunnels onder meer te behalen door het aantal voegen te minimaliseren. Ook een zorgvuldig samengesteld betonmengsel en het beperken van scheurvorming dragen eraan bij. Uitvoeringstechnisch komen eventuele problemen van de omgeving. Stroming en dichtheidsverschillen over de waterdiepte kunnen een afzinkoperatie aardig frustreren. Maar de sterkte van de constructie vergt de meeste aandacht bij diepgelegen afzinktunnels. De huidige tunnelontwerpen kunnen de grotere belastingen niet opnemen. Daarom moet de tunneldoorsnede worden versterkt. Om een sterke tunneldoorsnede te verkrijgen, heeft Bader de toepassing onderzocht van dwarsvoorspanning in combinatie met een betonkwaliteit van B65. Hij is uitgegaan van een doorsnede met twee kokers voor elk twee rijstroken die wordt afgezonken tot op een waterdiepte van 50 meter. Bader concludeert dat toepassen van dwars- en wandvoorspanning leidt tot een waterdichte constructie met een minimale hoeveelheid extra conventioneel wapeningsstaal. Toepassen van dwarskrachtwapening blijkt door de hoge voorspanningsgraad niet nodig.

Reageer op dit artikel