nieuws

Compact nieuw stadshart op een eiland

bouwbreed

Compact nieuw stadshart op een eiland

De rust van de groene polder enerzijds, de sterk groeiende stad anderzijds. Inmiddels telt Alphen aan den Rijn meer dan 70.000 inwoners. Daarnaast vervult de stad, door zijn hoge voorzieningenniveau, een streekfunctie voor in totaal 200.000 mensen. Dit betekent een verdere uitbreiding van woon-werkgebieden. Een voorbeeld hiervan is het masterplan voor het stadshart. Het plan is bedoeld om de huidige knelpunten in de winkelstructuur op te lossen en het centrum te moderniseren. Alle centrumfuncties, zoals wonen, winkelen, horeca en cultuur, worden aangepakt en zonodig verder uitgebreid. Uit onderzoek blijkt dat tot het jaar 2000 meer dan 10.000 vierkante meter beschikbaar is voor verkoopruimte. De aandachtspunten liggen vooral op het vlak van een uitbreiding van het warenhuisaanbod en meer ruimte voor locale ondernemingen in het centrum. In het gebied tussen de Hoge en Lage Zijde moet een meer evenwichtige verdeling van de winkels komen. De bedoeling is dat de Hoge Zijde zoveel mogelijk wordt aangesloten op de Lage Zijde. Momenteel zijn de meeste winkels te vinden aan de Lage Zijde. Verder moeten in de periode tot 2004 circa 170 woningen aan de Hoge Zijde en 130 woningen aan de Lage Zijde worden gerealiseerd. Het centrale ontmoetingspunt wordt het nieuwe stadsplein. Een plein aan het water, de Oude Rijn, met als publiekstrekkers een theater en een bioscoop en een horecapaviljoen. Aan het stadsplein komen verder ook nog winkels. Door langs de Oude Rijn kades aan te leggen, moeten nieuwe wandelroutes ontstaan. Alphen streeft naar een compact stadshart op het ‘Eiland’. Dit eiland is begrensd door de Oude Rijn en het Omloopkanaal. Het Omloopkanaal moet daarnaast weer in ere worden hersteld en dat betekent dat bouwwerken over de waterloop moeten verdwijnen. Hierdoor wordt het eiland-effect nog meer benadrukt. Met de aanleg van de derde centrumbrug ter hoogte van het Burgemeester Visserpark ontstaat de mogelijkheid een rondje te lopen. Door de inrichting van het nieuwe stadshart moet het huidige stadskantoor worden verplaatst. Dit bevindt zich nu aan de Lage Zijde. De gemeente wil dat de gemeentelijke organisatie toegankelijker wordt voor het publiek. Daarnaast moet de huisvesting efficiënter worden. Gekozen is voor een servicecentrum waarin alle ambtelijke diensten zijn vertegenwoordigd. Ook het gemeentebestuur en de overige gemeentelijke afdelingen worden hierin gehuisvest. Dit servicecentrum komt te liggen aan het Sint Jorisplein en sluit direct aan op het winkelgebied. Het voordeel van het verplaatsen van het stadskantoor is dat op die locatie, onder de nieuw te bouwen winkels, een ondergrondse parkeergarage kan worden aangelegd. Het masterplan voorziet in drie grote parkeervoorzieningen. De eerste komt onder het nieuwe servicecentrum aan het Sint Jorisplein en de tweede onder het ‘eiland’. Hierbij gaat het om circa 800 plaatsen. De derde is in de nabije toekomst gepland op het Aarplein. In de eerste fase gaat het daar om 450 plaatsen, met een mogelijke uitbreiding naar 600 plaatsen in de tweede fase.

Reageer op dit artikel