nieuws

Blijvend slechte bereikbaarheid zorgt voor opdrachten

bouwbreed Premium

amsterdam – De schaarste op de mobiliteitsmarkt zal nooit verdwijnen. Het blijft nodig om infrastructuur te bouwen en te onderhouden. Bedrijven die hun bereikbaarheid willen vergroten, kunnen echter beter niet in infrastructuur investeren. Het is veel effectiever om te investeren in dienstverlening. Bouwbedrijven kunnen ook op die ontwikkeling inspelen en zo toekomstige opdrachten verwerven.

Dat bleek op het congres Urban Development 2002 op de vakbeurs Intertraffic in Amsterdam. Drs. W. Verbaan van DuraVermeer Infra Ontwikkeling sprak over ‘mobimatica en dienstverlening aan bewoners’ in de sessie over de bereikbaarheid van locaties, loyaliteit van klanten en marketing naar bezoekers. Mobimatica is kort gezegd de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ict) onderweg. Zoals domotica de bewoners in hun huis van dienst is, zo kan mobimatica helpen onderweg naar werk, winkels of bijvoorbeeld de BouwRai. De dienstverlening begint bij de voordeur en houdt pas op voorbij de entree van het reisdoel. Het congres over stedelijke ontwikkeling trok veel bedrijven en overheden. Zij zijn druk op zoek naar oplossingen voor hun bereikbaarheidsproblemen. Daarnaast waren er veel vertegenwoordigers van adviesbureaus. Zij ondersteunen de bedrijven en overheden bij het ontwikkelen van producten voor de bereikbaarheidsmarkt.

Afwezige klanten

De afwezigen waren de klanten zelf, gewone bewoners en werknemers. Toch draait het allemaal om hen. Dr. D.H. van Egeraat van Dynavision: ‘Het gaat erom de aantrekkelijkheid voor de bewoners en werknemers te vergroten. Alleen maar iets doen aan de beleving van de bereikbaarheid maakt al heel veel uit. Dat kan door middel van parkeerservice, informatie over de reis, een andere organisatie van het openbaar vervoer en andere maatregelen. Investeren in infrastructuur is voor de private sector het minst kosteneffectief. Dienstverlening blijkt veel meer tevreden bezoekers en werknemers op te leveren.’ Volgens Van Egeraat moeten aannemers ook ondernemers worden, ook in zorgsectoren zoals de mobiliteit en bereikbaarheid. Ze moeten expertise ontwikkelen en een complete cultuurverandering ondergaan. Uiteindelijk leidt het tot een aandeel in de zich ontwikkelende markt. De bouwkundige opgaven kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van een transferium of ‘mobility hub’, het bouwen van kleine parkeergebouwen in woonwijken of het verbeteren van de locatie van winkels of kantoren. Vaak is de beleving van de tijd, bijvoorbeeld bij het vertrek van huis of bij aankomst op de bestemming, van doorslaggevende betekenis voor de tevredenheid van klant, bezoeker of werknemer.

Blijvende schaarste

Van Egeraat wees erop dat de files nooit zullen verdwijnen. Dat is zelfs de mening van minister Netelenbos, benadrukte hij. De schaarste aan bereikbaarheid levert wel een markt op, waar het bedrijfsleven op kan inspelen. Mr. J.J. Heusdens, voorzitter van de Ondernemingsverenigingen Regio Amsterdam sprak over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven van de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam. ‘In dit gebied komen locatie-ontwikkeling en schaarste aan bereikbaarheid op pregnante wijze samen. Juist hier ligt een basis voor nieuwe vormen van dienstverlening aan klanten, werknemers en bezoekers.’ Dat geldt ook voor de Rai en andere bedrijven langs de Zuidas. Van Egeraat verwacht dat ook een collectieve aanpak van de infrastructuur niet de meest effectieve oplossing is voor het bereikbaarheidsprobleem. ‘Misschien als het op zeer grote schaal gebeurt. Voor private opdrachtgevers is het effectiever om in service en dienstverlening te investeren.’ Kan dat leiden tot een rijstrook, die alleen voor bezoekers van de Rai beschikbaar is? Of tot een station, waar alleen bezoekers van de Rai gebruik van kunnen maken? ‘Dat is in de toekomst heel goed mogelijk’, meent Van Egeraat. ‘Maar de Rai moet die dienstverlening dan wel betalen.’

Reageer op dit artikel