nieuws

Asbestverleden van Goor begraven

bouwbreed

goor – In het buitengebied van Goor vindt (een van de) grootste asbestoperaties van Nederland plaats: circa 60.000 ton asbesthoudend puin wordt afgegraven in weggetjes en boerenerven. Aannemer Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) is sinds november bezig met de sanering die een gebied van 85.000 vierkante meter bestrijkt. Op 12 juli zal het asbestverleden definitief zijn begraven onder een dikke laag asfalt.

De asbestproblematiek in Goor heeft letterlijk en figuurlijk veel stof doen opwaaien. Bij een vrouw die 40 jaar later lang over een asbesthoudende weg reed, werd kanker geconstateerd. Zij spande een rechtszaak aan tegen de Goorse fabriek Eternit die asbesthoudende producten fabriceerde voor onder meer de wegenbouw. ‘Een bewoner in Diepenheim vertelde mij dat Eternit vroeger bij de boeren langsging om asbest in hun wegen te stoppen’, zegt projectleider ing. J.W.C. Olde Kalter van KWS. ‘Asbest leende zich immers uitstekend voor verhardingsmateriaal in wegen. Toen was nog onbekend dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid.’ Circa 167 weggetjes en erven in het Goorse buitengebied werden voorzien van een laag asbest. Het ministerie van VROM heeft na veel vijven en zessen ingegrepen. Er vond een Europese aanbesteding met voorselectie plaats, uiteindelijk werd KWS de opdracht gegund. Olde Kalter legt uit: ‘Behalve ervaring met verwijderen van grote hoeveelheden asbest, achtte de opdrachtgever relevante ervaring om dergelijke projecten organisatorisch aan te sturen, minstens zo belangrijk. Wij kunnen dit werk uitvoeren zonder onze vaste opdrachtgevers tekort te doen. In mei zijn we met vier verwijderingsploegen en twee asfaltploegen tegelijkertijd bezig.’ Een indrukwekkend arsenaal aan materieel wordt ingezet: dertig transportauto’s, vijf kranen, twee shovels, twee asfaltsets, vier DTA’s, acht asbestsaneerders en enkele grondwerkers zijn bezig met de asbestverwijdering en het verwerken van asfalt. ‘In de piekperiode draaien we een omzet van een miljoen gulden per week’, geeft Olde Kalter de omvang aan. De asbesthoudende wegen bevatten zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbestvezels. De laatste zijn het gevaarlijkst voor de volksgezondheid. Grond met dit type vezels wordt na ontgraving in ‘bigbags’ verpakt. Deze zakken zijn voorzien van een in-liner, zodat geen uitstoot van asbestvezels kan plaatsvinden In totaal zijn 6000 zakken nodig. Het hechtgebonden asbest wordt vervoerd in containerauto’s. Tijdens laden en storten wordt gemeten of geen vezelemissie plaatsvindt. Al het asbesthoudende materiaal wordt op een stortplaats in Bergentheim gestort. ‘Qua logistiek proberen we zo efficiënt mogelijk te werken. Het verwijderen en afvoeren van het asbest en het afdekken met puin en asfalt sluiten perfect op elkaar aan. We weten precies wat hechtgebonden en wat niet-hechtgebonden is. Een asbestlab in Almelo heeft vezels van monsters onderzocht.’ De dikste asbestlaag die KWS aantrof was 65 centimeter. Het is ondoenlijk om de totale asbestlaag te ontgraven. ‘Dat hoeft ook niet, omdat de wegen duurzaam worden afgedekt. Gemiddeld graven we 28 centimeter af en storten achttien centimeter puin en tien centimeter asfalt terug. De hoeveelheid hangt af van de constructie van de weg, afhankelijk van de onderbouw en de verkeersbelasting.’ Uit visuele waarnemingen blijkt dat niet alle weggetjes in een straal van twaalf kilometer rond Eternit in het bestek zijn opgenomen. Daar ligt echter nog wel asbest. ‘Eigenaren moeten zich zelf bij VROM melden’, zegt Olde Kalter. Omvangrijke sanering van weggetjes en boerenerven

Asbest-sanering aan de Ulkenweg bij Wienen.

Reageer op dit artikel