nieuws

Aanleg rondweg tussen A12 en Veenendaal-Zuid

bouwbreed

Aanleg rondweg tussen A12 en Veenendaal-Zuid

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Veenendaal. Een van de belangrijkste bouwprojecten in Veenendaal vormt de aanleg van de provinciale weg tussen de A12 en Veenendaal-Zuid. De nieuwe rondweg wordt een belangrijke verkeersader voor het vele (vracht)verkeer. Momenteel ondervinden veel omwonenden overlast van het verkeer dat dwars door het centrum moet. De bestaande rondweg-west schiet duidelijk in capaciteit tekort. De oostelijke rondweg verbetert de bereikbaarheid van het bijna 200 hectare grote bedrijventerrein in Zuidoost-Veenendaal. De aanleg van de oostelijke rondweg begon in 1999 tussen de Cuneraweg en de Wageningselaan. In september 2001 werd het eerste traject opgeleverd. Fase 2, van de Wageningselaan tot de Lorentzstraat is volgens planning medio 2004 gereed. Voor 2005 kan een aanvang worden gemaakt met de felbegeerde aansluiting op de A12. Daarnaast wordt de rondweg-oost een belangrijke toegangsweg tot twee grote nieuwbouwwijken in Veenendaal: Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost. In het oosten van Veenendaal liggen de mogelijkheden tot uitbreiding van woningen. In Dragonder worden 748 woningen gebouwd. Medio dit jaar worden de kavels bouwrijp gemaakt en volgend jaar rond deze tijd worden de kavels uitgegeven. In het oosten van Veenendaal worden drieduizend woningen gebouwd. De start van dit project is gepland na 2004. De nieuwe oostelijke rondweg krijgt dezelfde functie als zijn westelijke ‘broertje’: een zo snel mogelijke doorstroming van het verkeer van noord naar zuid en andersom, zonder dat de woonwijken in Veenendaal daar hinder van ondervinden. De nieuwe rondweg betekent dat de Brinkersteeg wordt afgesloten van alle doorgaande verkeer, een grote opluchting voor de bewoners aldaar. Langzaam verkeer tussen de wijken in het oostelijk deel van Veenendaal blijft altijd mogelijk door een ringconstructie. De gemeente wijst erop dat de bewoners meer kilometers moeten afleggen, maar door de geringere verkeersintensiteit zullen ze sneller hun doel bereiken. De aanleg van de rondweg-oost is verdeeld in drie fasen. De eerste fase is klaar en tot 2004 is de tweede fase bezig. De laatste fase is van groot belang voor het verkeer dat van de A12 komt. Vanaf deze snelweg is deze weg een populaire bestemming voor het vrachtverkeer. Als de procedures volgens plan verlopen, kan voor 2005 worden begonnen met de aanleg van de verbinding tussen de A12 en de oostelijke rondweg. Minister Netelenbos zorgde echter voor een kink in de kabel door de verbreding van de A12 uit te stellen tot na 2010. Deze klus zou samenvallen met de verbinding van de rondweg en de A12. De provincie Utrecht en de gemeente willen echter niet daarop wachten en hebben besloten zelf de aansluiting te realiseren. Daardoor moeten weer andere procedures worden doorlopen, hetgeen het risico op vertraging vergroot.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels