nieuws

Ziekteverzuim natuursteensector relatief hoog

bouwbreed

den haag – In 2000 bedroeg het ziekteverzuim bij Nederlandse natuursteenbedrijven 6,2 procent. Dit blijkt uit een steekproef van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het gemiddelde aantal zieken ligt met dit cijfer veel hoger dan bij andere sectoren met qua omvang vergelijkbare bedrijven – door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op 3,3 procent.

Voor de branche zelf betekent het jongste cijfer van het EIB een daling. Een jaar eerder werd voor de Nederlandse steenhouwersbedrijven nog een ziekteverzuim berekend van bijna 8 procent. Onderzoeker van het EIB Jaap Aartman wijst voor een verklaring van de verzuimcijfers op de relatief hoge leeftijd van de werknemers en het lichamelijk zware werk. In de regio Noord-Holland Noord werd in 2000 de sterkste stijging gemeten. Het ziekteverzuim steeg in deze regio in één jaar tijd van 1,03 naar meer dan 20 procent. Die stijging is opvallend, omdat Noord-Holland na Noord-Brabant de provincie met de grootste steenhouwersindustrie is. Daarbij komt dat onder de grote rivieren in dezelfde periode het verzuim veel stabieler is gebleven. Aartman relativeert de cijfers. ‘In deze sector gaat het om zulke kleine aantallen, de regionale cijfers verliezen hierdoor aan betekenis.’ Ondanks de economische tegenwind, bleef het aantal vacatures in de sector hoog. Hierdoor moest de helft van de ondervraagde bedrijven werk afzeggen of uitstellen.

Toetreders

Het tekort aan mensen leidde er niet toe dat er meer allochtonen in de branche zijn gaan werken. De enige duidelijk identificeerbare groep is van Turkse afkomst, maar die maakte slechts 1 procent uit van het totaal aantal nieuwe medewerkers. Vrouwen wisten daarentegen wel tot de branche door te dringen. In 2000 was krap eenvijfde van de toetreders vrouw. De sector heeft een turbulente periode achter de rug, zo blijkt uit de gegevens van het EIB. In 1998 steeg de productie in de sector met 13 procent naar 231 miljoen euro. Een jaar later daalde dit cijfer met 3 procent om zich in 2000 en 2001 te herstellen met een groei van ongeveer eenzelfde percentage. Voor 2001 schat het EIB de omvang van de productie in de branche op 238 miljoen euro. De schommelingen in de productie worden deels veroorzaakt door een aantal incidentele grote projecten. Een stabiele bron van inkomsten voor de branche is naast de productie van grafmonumenten de verwerking van natuursteen voor huishoudelijke toepassingen.

Reageer op dit artikel