nieuws

Vijf gemeenten willen status grote stad

bouwbreed

den haag – Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad willen nog dit jaar de volledige status van grote stad. Nu is het grotestedenbeleid nog gedeeltelijk van toepassing op deze G5. Minister Van Boxtel (grotestedenbeleid) kreeg gisteren een pamflet met hun visie aangeboden.

De gemeenten zijn bang dat door de gedeeltelijke opname in het grotestedenbeleid de verhoudingen scheef groeien. Enkele wijken komen wel in aanmerking voor subsidie, andere niet. Zij willen met het rijk “liefst morgen” afspraken maken in een stedelijk maatwerkconvenant.

Maatwerk

Uit een tussenevaluatie van het grotestedenbeleid die Van Boxtel gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat juist aan maatwerk behoefte is. Hij heeft in de evaluatie aangegeven dat de dertig grote steden van dit moment aandacht verdienen, maar met maatwerk en selectiviteit. De minister liet zich niet verleiden tot het noemen van een jaartal waarin het einde van het grotestedenbeleid een feit kan zijn. Van Boxtel wilde ook nog niet zeggen of de vijf steden misschien eerder een volwaardige positie binnen het grotestedenbeleid kunnen krijgen, dus vóór 2005. “Dat vind ik iets voor de formatie. Daar hoort dat politieke debat thuis. Ik heb in mijn evaluatie wel aangegeven dat zij volledig aan tafel moeten zitten om over maatwerk te praten.” In het pamflet van de G5 staat voor elke stad de opgave, de gekozen aanpak en het resultaat daarvan. Het motto van de gemeenten is ‘Laat ons het nu afmaken’. De minister wil ze die kans wel geven, omdat uit zijn evaluatie blijkt dat juist de middelgrote steden goed gedijen bij het grotestedenbeleid. Alle vijf gemeenten, variërend van 68.000 inwoners (Lelystad) tot 137.000 inwoners (Zaanstad) willen werken aan de versterking van de economische positie. Ook het opknappen van oudere wijken staat in het pamflet. De burger mag daarbij volop meepraten. De vijf hebben verder aandacht voor groen in de stad.

Reageer op dit artikel