nieuws

‘Tegelprojectenboek moet leiden tot jaarprijs’

bouwbreed Premium

nieuwegein – NCD De Boo Tegel roept de Tegel Jaarprijs in het leven. De onderscheiding moet tevens leiden tot een referentieboek van tegelprojecten. De publicatie ‘Impressions/Expressions’ die op 20 maart verschijnt, is een eerste aanzet om de vele professionele toepassingen van deze veelzijdige maar modegevoelige stemmingmaker in beeld te brengen.

‘Tegelprojectenboek moet leiden tot jaarprijs’

Impressions/Expressions bestaat uit een losbandig systeem waarin veertig tegelprojecten staan beschreven. Het heeft de status van een voorlopige longlist, want inschrijvers voor de Tegel Jaarprijs kunnen zich alsnog aanmelden. A. Tuinebreijer, vertegenwoordiger van De Boo voor de tegelverkoop in de regio West, bladert in het kantoor in Nieuwegein door een drukproef en maakt duidelijk waarom deze projecten zijn genomineerd. Hij wijst op tegels van 30 bij 60 centimeter waarbij alle voegen in één richting en niet halfsteens tegen het lijnenpatroon liggen, een ingewikkelde compositie van mozaïeken waar goed vakmanschap bij komt, porcelenato-tegels die op een aparte verhoging in een pompenkelder zijn gelegd en de spanning moeten opvangen, een met tegels bekleed koepeltje dat eveneens vakmanschap behoeft.

Beeld

‘Al deze projecten zijn genomineerd omdat ze zich onderscheiden. Inventiviteit, creativiteit, technische toepassing en het ambachtelijke aspect vormen de belangrijkste criteria.’ Volgens de vertegenwoordiger voorzien de verzamelde referenties in een behoefte. ‘Veel klanten willen zien welke uitstraling of beeld een steen geeft. Het boek dat vijf thema’s (vloeren, wanden, trappenhuizen, zwembaden en klassieke vormen) onderscheidt, kan dan een eerste indruk geven.’ Voor de eerste aanzet benaderde importeur/distributeur NCD De Boo Tegel zelf verschillende partijen. Deze maand vinden zo’n 1500 exemplaren hun weg naar (hoofdzakelijk) architecten, beleggers en projectontwikkelaars die kunnen meedingen naar de prijs. Een project dat aan de eisen voldoet, wordt vervolgens gefotografeerd en, voorzien van een projectbeschrijving, aan de longlist toegevoegd. Aangezien het toepassen van tegels teamwork is, komen alle partijen -architect, aannemer, tegelzetter en ontwikkelaar- daarbij aan het woord. De prijsvraag moet uiteindelijk een shortlist van tien projecten opleveren, waaruit een onafhankelijke jury, bestaande uit een vertegenwoordiger van TU Delft Bouwfysica, TNO, een kunstenaar en een architect, de winnaar kiest. Het team dat de prijs -een geldbedrag van 10.000 euro- bemachtigt, mag het geld naar eigen keuze besteden aan een project in de tegelbranche. Tuinebreijer: ‘We hopen per kwartaal zo’n dertig projecten aan het boek te kunnen toevoegen. Of de prijs een vervolg krijgt hangt uiteindelijk af van de mate waarin de markt dit initiatief oppakt.’ Tegels mogen zich in een steeds grotere belangstelling verheugen. ‘De afgelopen twee jaar wordt de tegel steeds vaker in combinatie met andere materiaalsoorten als staal, glas, rvs, gebruikt. Daarnaast speelt ook de technische ontwikkeling van de industriële tegel een rol waarbij verschillende functies worden geïntegreerd.’ Hij noemt de antisliptegels en warmteopslag in tegels. Volgens Tuinebreijer is de tegel een zeer modegevoelig product geworden. ‘Tien jaar geleden bestond het assortiment van een fabrikant voor 80 procent uit een standaardassortiment, 20 procent was modieus materiaal. Anno nu ligt die verhouding op 30-70. Ook de collectie wisselt sneller, grofweg eens in de anderhalf jaar. Deze ontwikkeling is wel tegenstrijdig met het product , want een tegel gaat in principe een heel leven lang mee. Maar deze snelle vervanging heeft wel weer tot gevolg dat gezocht wordt naar uitvoeringstechnische oplossingen hoe tegels het snelst en gemakkelijkst kunnen worden vervangen.’ Opmerkelijk is dat de populariteit niet zozeer tot uitdrukking komt in het toegenomen aantal vierkante meters, maar in de hogere prijs. ‘De tegel is een beeldbepalend element. Met een tegel kan de consument zijn woning individualiteit meegeven.’

Reageer op dit artikel