nieuws

Stadswerk noemt VROM-inspectie bij Van der Valk noodgreep

bouwbreed Premium

den haag – De inspectie die het ministerie van VROM bij de hotels van Van der Valk gaat uitvoeren, is een noodgreep. Niet het Rijk, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk. Inmenging van de rijksoverheid behoort eigenlijk achterwege te blijven. Dit is de mening van directeur ing. T. van Herpen van Vereniging Stadswerk. Maar hij begrijpt de houding van VROM wel. Van Herpen hoopt alleen dat de inspectie het ‘netjes’ – in overleg met gemeenten – doet, en niet zelf de etablissementen afloopt. ‘Het ministerie moet het breed zien. De discussie op gang brengen over toetsing en handhaving van de bouwregelgeving. Als er manco’s in de wetgeving zijn, dan is het de taak van het Rijk die op te lossen’, stelt Van Herpen. En die manco’s zijn er, zo berichtte Cobouw al eerder. Na de rampen in Enschede en Volendam adverteren gemeenten zich scheel met vacatures voor de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Er zijn te weinig mensen voor de toetsing achter het bureau en de handhaving op de bouwplaats. Bovendien verandert de regelgeving op het gebied van bouwen en wonen voortdurend. Stadswerk telt bijna 1300 leden, bestaande uit gemeenteambtenaren van verschillende sectoren. Ze zijn allemaal professionals op het gebied van inrichting en beheer van de openbare ruimte en in principe werkzaam bij gemeenten. Sinds kort kunnen ook provinciale en rijksambtenaren en particulieren lid van Stadswerk worden. Er vindt kennisoverdracht plaats en kennisverdieping.’

Elsemiek de JongDe vereniging houdt geen statistieken bij hoe vaak gemeenten worden geconfronteerd met bouwaanvragen die niet kloppen of onvolledig zijn. Het blijft ‘dikke vingerwerk’ maar Van Herpen schat dat 90 tot 95 procent van de aanvragen in orde is. Een klein percentage deugt helemaal niet, andere moeten op onderdelen worden aangepast.’ Stadswerk wil bijdragen aan het voorkomen van fouten, die een oplosbare oorzaak hebben. Van Herpen:’Vooral door de pijnpunten onder de aandacht te brengen van Rijk, gemeenten en onderwijsinstanties.’

Reageer op dit artikel