nieuws

Rekenkamer niet tevreden over werk rijksinspecties

bouwbreed

den haag – Het werk van de Arbeidsinspectie en de inspecties van VROM en Verkeer en Waterstaat schiet tekort. Resultaten worden ‘nauwelijks’ gemeten, waardoor de informatie aan de verantwoordelijke ministers maar weinig waarde heeft. Deze harde kritiek levert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek van acht rijksinspecties.

‘Hoofdconclusie is dat de doelgerichtheid van de handhavingsactiviteiten van de inspecties tekortschiet’, oordeelt de Rekenkamer. Ook verbindt de helft van de inspecties geen consequenties aan hun tekortkomingen.De Rekenkamer heeft haar bevindingen neergelegd in het gisteren verschenen rapport ‘Handhaving door rijksinspecties’. De controlerende organisatie heeft acht inspecties onderzocht naar hun functioneren. Met name de Inspectie Volkshuisvesting, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming en de Inspectie voor de Politie laten steken vallen. Bij de Arbeidsinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, Keuringsdienst van Waren en de Inspectie van het Onderwijs heeft de Rekenkamer minder tekortkomingen geregistreerd. Daarbij moet worden aangetekend dat de verschillende inspecties van VROMvanaf 1 januari zijn samengevoegd. De inspecteurs denken slecht na of een bezoek gevolgen moet hebben in de vorm van een hercontrole of inschakelen van een volgende handhavende partij als justitie of de rijksrecherche. Ook stellen ze maar zelden termijnen voor oplossen van geconstateerde tekortkomingen. De inspecties geven daarbij zelf aan dat sommige regels onuitvoerbaar en zeer lastig te handhaven zijn. Door geld- en personeelsgebrek worden lang niet alle taken door de inspecties uitgevoerd. Geen van hen meldt de verantwoordelijke minister welke taken daardoor blijven liggen. De informatie die de minister wel krijgt over de handhavingsacitiviteiten, heeft slechts beperkte waarde. Uit het eveneens gisteren gepubliceerde jaarverslag van de Rekenkamer blijkt verder dat ministeries gaten laten vallen in de registratie van gegevens. Gebrekkige informatie compliceert volgens president S. Stuiveling het afleggen van verantwoording aan de Eerste en Tweede Kamer aanmerkelijk. Het betekent niet meteen dat er ook fouten zijn gemaakt, maar ‘waar niemand beschikt over onweerlegbare gegevens geldt al snel het gelijk van de vismarkt’, vindt de Rekenkamer-president. Uit de vorig jaar gehouden onderzoeken bleek volgens Stuiveling dat in meer dan driekwart van de gevallen de ministers over onvoldoende informatie beschikten. Zo was er geen cijfermateriaal over de vraag of afgewezen asielzoekers daadwerkelijk uit Nederland waren vertrokken en bleef onduidelijk of maatregelen om leerlingen uit achterstandsposities te halen enig effect hadden. De Rekenkamer constateerde verder gebrekkige informatie over reïntegratie van wao’ers, uitstoot van broeikasgassen en fiscale fraude. ‘Zo geldt al snel het gelijk van de vismarkt’

Reageer op dit artikel