nieuws

Polen geschrapt als thuismarkt

bouwbreed

amsterdam – Grontmij heeft vorig jaar het resultaat van de operationele activiteiten 10 procent zien dalen tot 14,5 miljoen euro. Oorzaak hiervan vormen tegenslagen in Polen en België in combinatie met het ineenzakken van de telecommarkt. De omzet van het ingenieursbureau nam met 8 procent af tot 511 miljoen euro.

Polen geschrapt als thuismarkt

In Polen verkeek Grontmij zich lelijk op de mogelijkheden van waterspecialist Ekolog. Aanvankelijk dachten de ingenieurs uit De Bilt een uitstekende slag te hebben geslagen met de verwerving van 34 procent van het bedrijf. Dit temeer omdat de EU haast leek te maken met met het doorsluizen van – lokaal uit te geven – financiële middelen om in Polen de kwaliteit van het water drastisch te verbeteren. Adder onder het gras bleek echter dat de Poolse firma’s nog onvoldoende gecertificeerd zijn, waardoor Brussel de hand op de knip houdt. In plaats van, zoals beoogd, Ekolog volledig over te nemen, trekt Grontmij zich terug. Polen wordt – naast Nederland, België en Duitsland – niet langer tot de thuismarkt gerekend. Om het avontuur tot een goed einde te brengen, lijft de Grontmij alleen het veertig man sterke ingenieursbureau van Ekolog in. De overige activiteiten (waartoe bouw en projectontwikkeling behoren) blijven in Poolse handen. Voor de ten dele afgeronde reorganisaties van Atenco en de taxaties vastgoed heeft de Grontmij een voorziening van 3,4 miljoen getroffen. Voor de invoering van het automatiseringssysteem Oracle reserveert het bedrijf 23 miljoen. Als het systeem op alle vestigingen ingevoerd is, kan op uniforme wijze nauwlettend toezicht gehouden worden op de voortschrijding en kostenontwikkeling van projecten. Een aanzienlijke verfijning van de rapportage aan opdrachtgevers is dan mogelijk. De Grontmij heeft zichzelf ten doel gesteld tot 2006 jaarlijks een omzetgroei van 10 tot 15 procent te realiseren. Het buitenlandse aandeel wordt geraamd op meer dan een kwart. Kwam voorheen 80 procent van het werk van de overheid, tegenwoordig mikt de Grontmij op minstens 50 procent opdrachten uit de private sector.

Politiek

Buiten de drie thuismarkten, timmeren de ingenieurs uit De Bilt ook stevig aan de weg in Italië/Spanje, Zwitserland/Oostenrijk, Tsjechië/Hongarije en Ierland. De Grontmij voorziet dat de markt voor commercieel vastgoed de komende twee jaar nog stagneert. Op het terrein van de infrastructurele werken staan alle seinen echter op groei. Hillege: ‘De politiek is doordrongen van de noodzaak van bereikbaarheid. De tijd van het autootje pesten is voorbij. Positief is ook de kabinetsbeslissing projecten tot 250 miljoen bij de provincies neer te leggen. Juist daar hebben wij als lokaal werkende organisatie onze netwerken.’

Reageer op dit artikel