nieuws

‘Nieuwe huiszoekingen niet uitgesloten’; Justitie-onderzoek gaat verder dan schaduwboekhouding Bos

bouwbreed

den haag – Het justitie-onderzoek naar mogelijke fraude en omkopingspraktijken in de bouw beperkt zich niet tot de periode van voor 1998, waarop de schaduwboekhouding van klokkenluider A. Bos betrekking heeft. Bij de invallen zijn ook recentere stukken meegenomen. Dat valt volgens forensisch accountants op te maken uit het feit dat de aannemers kopieën mochten maken van in beslaggenomen papieren. ‘Dat gebeurt alleen als het om stukken gaat die de lopende bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen’, zegt B. Bruin van forensisch accountantsbureau SBV.

De rechercheteams van het Openbaar Ministerie hebben de expliciete opdracht gekregen niet de bedrijfsvoering van de grote aannemers te belemmeren. Daarvoor waakte de rechter-commissaris die deel uitmaakte van de teams die dinsdag op 58 locaties in Nederland invallen deed. Verschillende bouwbedrijven bevestigen dat hun kopieerapparaten dinsdag de hele dag roodgloeiend hebben gestaan. Verder laten ze weinig los over de inhoud van de in beslag genomen stukken. Bestuursvoorzitter W. van Vonno van BAM NBM zegt een dag na de overrompelende invallen nog steeds geen idee te hebben waar het OM nu precies op uit was. Uit de kopieerstaten die hij heeft ingezien van de door politie en justitie bezochte BAM NBM-vestigingen in Den Haag, Hardinxveld en Zaandam kan hij geen eenduidige conclusies trekken. ‘Er zijn stukken meegenomen van heel diverse projecten en over een heel lange periode.’ De schaduwboekhouding van Bos, die tot 1998 loopt, vormde voor justitie wel de aanleiding voor de invallen. Woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket spreekt van een geslaagde actie. ‘Alles wat we van plan waren, hebben we kunnen doen’, zegt hij. In totaal namen de opsporingsambtenaren tweeduizend dozen met stukken in beslag. De papieren worden de komende maanden bestudeerd. De Bruin sluit niet dat er in die tijd nog nieuwe invallen zullen plaatsvinden. ‘Als het in het vervolg van ons onderzoek nodig is om mensen te horen of nieuwe huiszoekingen te verrichten, dan zullen we dat zeker doen.’ Volgens oud-Kamerlid R. van Gijzel had justitie jaren geleden al kunnen ingrijpen. In 1999 wist het OM al van het bestaan van de schaduwboekhouding, maar nam het toen niet serieus. De Bruin verwerpt die kritiek. ‘November vorig jaar hebben wij de boekhouding van Bos pas in handen gekregen. Daarop zijn wij een onderzoek gestart.’ De beschuldiging van Bos, vorig week vrijdag, dat bij Rijkswaterstaat zeker vijftig corrupte ambtenaren werken, heeft volgens het landelijk parket geen invloed gehad op het tijdstip van de invallen. ‘Die waren weken geleden al gepland.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels