nieuws

Kamer vermoedt meer fraude subsidies EU

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer betwijfelt of de fraude met Europese subsidies bij de Twekkelerbrug in Enschede een incident is. Verantwoordelijk staatssecretaris Ybema (economische zaken) hoopt en vermoedt dat het gesjoemel bij de brug op zichzelf staat.

Het oude systeem van subsidies uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRON) werkt volgens de kamerleden fraude in de hand, omdat voor het verkrijgen van de gelden de rekeningen voor een bepaalde datum binnen moeten zijn. ‘Een einddatum is gevoelig, omdat mensen dan dingen proberen te doen die eigenlijk niet kunnen’, aldus de staatssecretaris. De regio Twente heeft volgens Ybema samengespannen met opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied en de aannemer en bewust verkeerde informatie verstrekt aan de accountantsdienst. Deze gaf een goedkeurende verklaring af, maar heeft één rekening nooit gezien. Dat was de factuur van de aannemer die al was uitgeschreven voordat de exacte locatie van de brug bekend was. De staatssecretaris gaf aan dat het lastig is om bij een dergelijke samenspanning de waarheid boven tafel te krijgen. Dat lukte de Algemene Rekenkamer wel, die de bewuste factuur aan het licht bracht. De aannemer diende eind 1998 een rekening in van 528.000 euro onder vermelding dat de onderbouw voor 80 procent klaar was en de bovenbouw voor 95 procent. De werkelijke kosten bedroegen op dat moment slechts 175.000 gulden, omdat de bouw nog amper was begonnen. De staatssecretaris laat grondig bekijken of het systeem van beheer, toezicht en controle genoeg is om als staatssecretaris daar de eindverantwoordelijkheid voor te dragen. Hij verwacht nog deze week bericht van de regio Twente. Aan de hand daarvan gaat hij beoordelen of een strafrechtelijk onderzoek nodig is. De provincie Overijssel stuurt in april een brief naar de Europese Commissie om melding te maken van de fraude bij de Twekkelerbrug. Het hangt van de reactie uit Brussel af, of de provincie de op verkeerde gronden verkregen subsidie terug moet betalen.

Steekproeven

Ybema heeft intussen wel alle provincies gevraagd om projecten, waaraan EFRON-geld is toegekend via het oude systeem, beter te bekijken. Ook kondigde hij meer steekproeven aan ter controle. Het ministerie van Landbouw is via de Dienst Landelijk Gebied verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking. Minister Brinkhorst heeft al acties ondernomen door de bedrijfsvoering te versterken, programma-assistenten in te voeren en tien medewerkers in de regio aan te stellen voor de financiële afwikkeling van projecten.

Reageer op dit artikel