nieuws

Hoogvliet wordt complete satellietstad

bouwbreed

ROTTERDAM – Een stadsplein met horeca, een tuinenpark, een cultureel centrum en een grote hoeveelheid woningen moet de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet in de komende tien jaar een stadshart geven. De structuurschets Stadshart vormt het bindend element in de grootschalige vernieuwingsoperatie waarin Hoogvliet is verwikkeld.

‘We maken de klus af die al in de jaren vijftig was gepland: Hoogvliet wordt een satellietstad met alles erop en eraan,’ aldus deelraadsvoorzitter H. Elemans. De structuurschets die hij met de Rotterdamse wethouder H.Kombrink presenteerde is bepaald niet de eerste stap in dat proces. De operatie ‘Hoogvliet Vernieuwt’ heeft inmiddels geleid tot de sloop van duizend woningen. Door een verhuurstop staan op dit moment nog eens tweeduizend woningen leeg. Reden: er moeten nog vierduizend woningen worden gesloopt, terwijl tweeduizend huurwoningen worden verkocht. Alle portiekwoningen verdwijnen uit de deelgemeente, die te kampen heeft met eenzijdig samengesteld en verouderd woningbestand. Daarvoor in de plaats krijgt de deelgemeente vijfduizend nieuwe, eigentijdse woningen.

Verkeersplan

En passant krijgt de deelgemeente een degelijk verkeersplan. Dat is nodig, want niet alleen is de Groene Kruisweg toe aan een opknapbeurt, ook staat een verdubbeling van de A15 op stapel, gekoppeld aan een herinrichting van de knoop rond de Botlekbrug. Ook de aanleg van een A4-Zuid zal voor Hoogvliet gevolgen hebben. De gemeente Rotterdam geeft voorfinanciering voor een deel van de centrumplannen. Kombrink: ‘Het is ijsschotsen springen, omdat de financiering vanuit Den Haag en de stadsregio nog niet rond is. Maar als geen begin wordt gemaakt met de uitvoering gaat het vertrouwen bij de marktpartijen verloren.’ Het complete masterplan voor ‘Hoogvliet Vernieuwt’ bevat vier structuurschetsen, waarvan twee inmiddels in uitvoering zijn. De structuurschets Stadshart is nummer drie. ‘Het Stadshart is de spin het web,’ zegt Elemans. ‘Dit plan knoopt de andere ontwikkelingen aan elkaar.’ Het gebied rond winkelcentrum Hoogvliet en de deelgemeentesecretarie krijgt zeshonderd woningen, 3000 vierkante meter bedrijfsruimte, 3000 vierkante meter hotel, 2000 vierkante meter culturele functies en 15.000 vierkante meter kantoorruimte. Het huidige weekmarktplein wordt verhoogd. Eronder komt parkeergelegenheid. De strook tot de Groene Kruisweg blijft open, om de zichtlijnen in het gebied te versterken. Deze nieuwbouwlocatie wordt via een onderdoorgang onder de Groene Kruisweg verbonden met een nieuw tuinenpark met voorbeeldtuinen.

Supermarkt

In de omliggende wijken buitelen de bouwontwikkelingen inmiddels over elkaar. In Oudeland verrijzen een supermarkt (1000 vierkante meter) kantoorvilla’s en – langs de Vliet – de eerste nieuwbouwwoningen. Op de Meeuwenplaat wil Estrade Wonen voor eind 2003 456 verouderde woningen slopen om voorjaar 2005 van start te kunnen met nieuwbouw. Maasoevers heeft in Digna Park de eerste woningblokken laten bouwen. Voor vijf deelgebieden van de wijken Meeuwenplaat en Zalmplaat liggen nieuwbouwplannen klaar. In het Oedenvlietsepark krijgt elfhonderd woningen, waarvan eenderde goedkope huurhuizen. In het gebied ernaast, tussen Viskorfstraat, Gebbeweg en Bovensim, is plaats voor 238 woningen. Langs de Oude Maas is tussen de Kruisnetlaan en het Hoekwant ruimte voor nog eens 180 woningen. De bouw op deze drie locaties is net van start gegaan. Het hoge ambitieniveau van Hoogvliet wordt onderstreept door het opstarten van de ‘Internationale Bouwtentoonstelling Hoogvliet’. Dit kenniscentrum, dat tien jaar blijft bestaan, stelt architecten en bouwers in staat bouwervaringen op internationaal niveau uit te wisselen. Opmerkelijk is dat de bevolking de ingrijpende operatie zonder morren accepteert: Elemans – verpersoonlijking van Hoogvliet Vernieuwt – behaalde driemaal met zijn lokale partij IBP een verkiezingszege.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels