nieuws

Fortuyn en de Tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

Fortuyn en de Tweede Maasvlakte

Het stuk van ir. F.P. van Velden over de heer Fortuyn (Cobouw, 22 maart, pagina 5), is dat opgedragen tot publicatie door Paars? Of zit ir. F.P. van Velden in een denktank van de PvdA of iets dergelijks? Had ik toch niet verwacht van Cobouw. Zou u mij in het vervolg dit soort onzin willen besparen? Ik verwacht een onpartijdige vakkrant en geen ordinair moddergooien. Voor de goede orde, Pim wil met spoed de Tweede Maasvlakte aanleggen voor woningbouw en schone industrie. Toevallig vergeten te melden in het stuk? Of heeft ir. F.P. van Velden de boeken van Pim met een Paarse bril gelezen?

Naschrift

Net als de Betuweroute moest de Tweede Maasvlakte volgens Fortuyn onmiddellijk worden gestopt, omdat het project geen rendement zou opleveren (om diezelfde reden heeft de rijksoverheid het project afhankelijk gemaakt van de groei van de economie). In januari 2002 heeft Fortuyn op de lokale Rotterdamse televisie geopperd dat de Tweede Maasvlakte toch zo snel mogelijk uitgevoerd zou moeten worden en wel met ‘prachtige villa’s’. Wethouder Janssen (VVD) wilde reageren, maar Fortuyn weigerde een discussie aan te gaan over de haalbaarheid en het rendement van zijn nieuwe visie op de Tweede Maasvlakte. Wethouder Van der Tak (CDA) moest onwillekeurig lachen om het idee, waarop Fortuyn de uitzending woedend en scheldend verliet. Wethouder Kuiper (PvdA) wees erop dat het om een oud idee ging, reeds lang geleden besproken en afgewezen. U hebt een goed voorbeeld aangehaald van de wispelturigheid en onberekenbaarheid van Fortuyn.

Ir. F.P. van Velden

Reageer op dit artikel