nieuws

Britten gelukkig met Nederlands woonerf

bouwbreed

londen – De woonerven zijn een Nederlandse vinding, veel Britse stadsplanners hebben hier rondgekeken. Nu breiden de woonerven, in het Engels ‘home zones’, zich als een olievlek uit over het land. Onlangs trok de regering weer 50 miljoen euro uit waarmee 18.000 huizen in Engeland een woonerf voor de deur kunnen krijgen.

In Schotland, ook op het gebied van de ruimtelijke ordening grotendeels onafhankelijk, vond onlangs een conferentie plaats waarop 150 afgevaardigden van gemeenten en actievoerders besproken hoe ze het woonerf kunnen stimuleren. ‘We zijn twee jaar geleden voor het eerst in Nederland gaan kijken hoe een woonerf eigenlijk werkt’, zegt Sue Cutterich, als deskundige kinderveiligheid in de Schotse stad Stirling werkzaam. ‘We hebben bezoeken gebracht aan Den Haag, Delft, Rijswijk, Utrecht en Houten. Dat was heel inspirerend, maar tegelijk kwamen we ook een beetje gedeprimeerd terug. In Nederland is alles zo goed georganiseerd, het woonerf past helemaal in de planning van een wijk met fietspaden, speelplaatsen, de manier waarop het parkeren is geregeld, vaak ook het openbaar vervoer er nog bij. Hier praten we over home zones als een losstaand iets. Maar je moet ergens beginnen, in nieuwe wijken kun je het Nederlandse model nog volgen, maar als je elders een woonerf aanlegt moet je uitgaan van de bestaande situatie. Met alle nadelen van dien.’ Cutterich speelt ook een vooraanstaande rol in het Home Zones Network in Schotland. ‘Het netwerk heeft tot doel woonerven en andere verkeersbeperkende maatregelen waar mogelijk te stimuleren. In Schotland hebben we pas één voorbeeld, in een nieuwe wijk in Dundee. Verder zijn er officieel nog drie proefprojecten, maar die komen niet erg van de grond. Het is echter wel bemoedigend dat de conferentie zoveel belangstelling trok. Er was zelfs een wachtlijst.’ In Engeland, dus ten zuiden van de Schotse grens, is al een ware explosie van woonerven gaande. Dat is vooral mogelijk sinds in 2000 de wegenwet zodanig is gewijzigd dat gemeenten het verkeer daadwerkelijk aan banden kunnen leggen. Toen de landelijke overheid kort daarop een subsidie van 50 miljoen euro aankondigde ‘om straten zo te ontwerpen dat ze voor de mensen zijn, en niet alleen voor het verkeer’, dienden zich 237 kandidaten aan. Onlangs heeft staatssecretaris Sally Keeble aangekondigd welke 61 gemeenten een deel krijgen. Keeble: ‘Woonerven geven een nieuwe richting aan het leven in onze steden. Wij hopen dat ze een vast onderdeel worden van de manier waarop we de steden inrichten. Een woonerf schept een betere woonomgeving, waar mensen weer op straat komen om zich te ontspannen en met de buren te praten en waar kinderen veilig kunnen spelen. Laten ze de barbecue maar neerzetten, ik heb daar geen problemen mee.’ De Britse autoriteiten staat echter ook een breder beeld voor ogen, zij hopen dat door het vriendelijker inrichten van de straat criminaliteit en vandalisme eveneens verminderen. ‘Het moet allemaal wat vriendelijk worden, en een woonerf kan daar belangrijk toe bijdragen’, meent Keeble. De woonerven verschijnen niet alleen in nieuwbouwbuurten maar ook in historische steden. Zo worden in Derby in Midden-Engeland enkele 19de-eeuwse straten in het stadshart omgebouwd tot woonerven. Ook in Peterborough gaat het om wijken uit de Victoriaanse tijd, terwijl in Reigate een nog ouder marktplein opnieuw wordt ingericht. Londen neemt enkele wijken uit de jaren tussen beide wereldoorlogen onder handen. Over de resultaten van de eerste projecten zijn de Britten al heel tevreden. Zo is in Manchester de Stainer Street als één van de eerste proefprojecten opnieuw ingericht. De gemiddelde snelheid is teruggebracht naar 16 km/uur. Cutterich: ‘Dat is toch het belangrijkste, de veiligheid van de verkeersdeelnemers verhogen. Vooral kinderen moeten zich weer veilig op straat kunnen bewegen, daar is een woonerf een ideale manier voor.’ De Schotse staatssecretaris voor verkeer Lewis Macdonald zegt het nog mooier: ‘Woonerven scheppen een veiliger, groener en vriendelijker buurt. Spelende kinderen, sociale interactie, wandelen en fietsen moeten een plaats krijgen in het leven op straat.’ ‘Kinderen moeten zich weer veilig kunnen bewegen’

Reageer op dit artikel