nieuws

BNAwil duidelijkheid over nieuw Bouwbesluit

bouwbreed

BNAwil duidelijkheid over nieuw Bouwbesluit

den haag – De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) wil dat staatssecretaris Remkes de reparatienota voor het vernieuwde Bouwbesluit bekend maakt.

De bond is bang dat ontwerpen waarvoor pas na 1 juli de vergunning wordt aangevraagd anders ingrijpend moeten worden aangepast. Remkes had aangekondigd de nota in april bekend te maken. Maar dat vindt de BNA te laat. In een brief heeft de bond de staatssecretaris gevraagd dat nu al te doen. De angst van de BNA geldt vooral gecompliceerde bouwplannen met lange beslis- en ontwerpprocessen, zoals gebouwen voor het onderwijs, de gezondheidszorg, defensie en verkeer en waterstaat. Die zouden na het vrijkomen van de reparatienota wel eens ingrijpend moeten worden herzien. Dat levert onnodige vertraging en kostenverhogingen op. De herziening van het Bouwbesluit en de tweede fase ervan treden allebei op 1 juli aanstaande in werking. De tweede fase betekent een uitbreiding van het oorspronkelijke Bouwbesluit, dat alleen prestatie-eisen geeft voor woningen. De herziening van het besluit betekent naast een aanpassing van enkele prestatie-eisen vooral een andere systematiek. Niet langer worden alle bouwtechnische voorschriften voor elk type bouwwerk opnieuw weergegeven, maar ze staan per beoordelingsaspect bij elkaar. Aangezien gebouwen steeds vaker meerdere gebruiksfuncties krijgen, vermindert het het speurwerk aanzienlijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels