nieuws

Beleid drijft mensen ver van steden weg; FGH-bank bepleit loslaten strikte toepassing Groene-Hartbeginsel

bouwbreed

utrecht – De problemen rond de mobiliteit in Nederland hebben grote invloed op de keuze van de vestigingsplaats van bedrijven. Tot nu toe gehanteerde sturingsinstrumenten hebben onvoldoende effect. Daarom moet strikte, benauwende toepassing van het Groene Hart-beginsel worden losgelaten.

De zoektocht naar woonkwaliteit heeft mensen hoe langer hoe verder van de grote steden gedreven. Dat proces gaat nog steeds door, omdat er te weinig nieuwbouw van goede woningen plaatsvindt, met name in de Randstad. Dat heeft weer te maken met de manier waarop grondprijzen worden berekend, die ervoor zorgt dat de prijs-kwaliteitverhouding van woningen onder druk staat. Het gevolg hiervan is weer dat bedrijven het arbeidspotentieel volgen en niet meer andersom. Het zwaartepunt verschuift daardoor op in de richting van het noordoosten en zuidoosten van de Randstad. Dit staat in het Vastgoedbericht 2002 van de FGH-bank. Volgens het bericht is een en ander vooral het gevolg van gebrek aan investeringen in infrastructuur de afgelopen jaren. Ingezet is op betere benutting. Maar dat heeft geleid tot een fragiel systeem waarin het wegvallen van een enkele schakel een fatale kettingreactie tot gevolg heeft.

Lease-auto

De tot nu toe genomen maatregelen om het woon-werkverkeer te verminderen hebben geen succes gehad. Accijnsverhogingen en parkeernormen voor bedrijven hebben bijvoorbeeld niet geholpen. Deels komt dit door de wijd verbreide lease-auto waardoor werkgevers de extra lasten betaalden. Het systeem van kilometerheffing en tolpoorten is er nog niet. Maar FGH verwacht daar evenmin veel van. ‘In de praktijk zal moeten blijken in welke mate ook deze kosten weer door de werkgever gedragen zullen worden. Vooral in het hogere segment van de arbeidsmarkt zullen bedrijven hiertoe geneigd zijn. In de lagere segmenten zijn de marges te klein voor voldoende draagvlak. Hierdoor lijkt de maatregel vooral mensen met lagere inkomens te binden aan de stedelijke omgeving’, aldus FGH. Toch is er een oplossing. Gezorgd moet worden voor kwalitatief goede woon- en werkmilieus in de Randstad zoals grootstedelijke agglomeraties als Londen, Parijs en New York die wel kennen. Dat betekent in elk geval dat de strikte, benauwende toepassing van het Groene-Hartbeginsel moet worden losgelaten. De grootschalige, monotone en monofunctionele Vinex-uitleglocaties moeten ingeruild worden voor een meer organisch groeipad van steden.

Ruimtegebruik

Het zou tevens de manoeuvreerruimte op de markt kunnen vergroten. Die is erg beperkt geworden. Dit zou ook bereikt kunnen worden door meervoudig en intensief ruimtegebruik in een stedelijke omgeving. FGH vindt dat op zich een nobel doel, maar vreest dat het niet haalbaar is. ‘Toen de vastgoedmarkt ‘boomde’ en er sprake was van schaarste, lagen er wellicht kansen. Die slaagkans is nu aanzienlijk verminderd.’ Dat komt omdat niet aan de randvoorwaarden is te voldoen. Die zijn dat er sprake moet zijn van een rendabele investering, de lokatie moet goed bereikbaar zijn en een project moet concurrerend zijn met faciliteiten op goedkope lokaties buiten de stad. Alleen al de grondwaardeberekening zorgt ervoor dat intensief ruimtegebruik eerder bestraft dan beloond wordt.

Reageer op dit artikel