nieuws

Aanpak waterbodems Zutphen: vier miljoen

bouwbreed

Aanpak waterbodems Zutphen: vier miljoen

zutphen – Het waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zutphen zullen samen zo’n 4 miljoen euro moeten ophoesten voor het schoonmaken van de bodems in singels, grachten, vijvers en havens in Zutphen. Deze kosten blijken uit een onderzoek door Hogeschool Larenstein, uitgevoerd in opdracht van het waterschap. Het slib in de Zutphense wateren is in de loop der jaren onder meer vervuild geraakt door overstorten van riolen. De mate van vervuiling verschilt, maar valt voornamelijk in de categorieën III en IV. Als het gemeentelijke rioleringsplan is voltooid kan het schoonmaken van de vervuilde bodems beginnen. Door het inzetten van bergbezinkbassins is er dan alleen nog sprake van zogenoemde schone overstort, zodat er geen nieuwe vervuiling optreedt. Het afvoeren van de baggerspecie moet volgend jaar van start gaan. Naar verwachting duurt het schoonmaken van alle bodems zo’n twaalf jaar, omdat er per jaar 360.000 euro ter beschikking is.

Reageer op dit artikel