nieuws

Aannemer maakt ‘werk met werk’ in Huizense haven; Zandschepen krijgen manoeuvreerruimte

bouwbreed

huizen – Nog voor de zomer hoopt Ballast Nedam in Huizen het werk aan de herinrichting van de haven te hebben afgerond. Zandschepen hoeven dan niet meer over een afstand van honderden meters achterwaarts de haven uit te varen omdat de ruimte ontbreekt om te keren.

De verbreding van de toegang is slechts één onderdeel van de omvangrijke werkzaamheden in deze plaats aan het Gooimeer. De watersporter die vorig jaar voor het laatst in de haven van Huizen aanmeerde, zal zich deze zomer met moeite kunnen oriënteren. Jarenlang was hij gewend om met zijn bootje eerst door een circa 700 meter lange sloot te varen eer hij de haven bereikte. Lastig voor de watersporter, maar goed, voor hem is het tijdverdrijf.

Beroepsvaart

Anders ligt dat voor de beroepsvaart. De aanvoer van zand voor de plaatselijke kalkzandsteenfabriek moest door diezelfde sloot naar de loshaven. Door de beperkte afmeting van de loshaven was het keren voor de beroepsvaart onmogelijk. Met een vergelijkbaar probleem worstelde ook schippers van de veerdienst tussen Almere naar Huizen. Wil de nieuwe en snelle vorm van openbaar vervoer over water een kans krijgen, dan moet er minstens één fatsoenlijke aanlegsteiger liggen die makkelijk bereikbaar is. De provincie Noord-Holland betaalt om die reden dan ook mee aan het project. En wanneer er toch wordt gebaggerd en gegraven, dan ook maar meteen een havenuitbreiding met 150 ligplaatsen, redeneerde de gemeente Huizen. Ruim 4,5 miljoen euro trokken de gemeente en provincie voor het werk uit. Het project omvat de aanleg van een nieuwe 800 meter lange pier, het creëren van enkele vogeleilanden, de aanleg van een loswal voor zandschepen, een opstapplaats voor de veerdienst, uitbreiding van het aantal ligplaatsen, aanleg van parkeervoorzieningen en de bouw van een waterberging voor de rioolwaterzuivering onder de parkeerplaats.

Veenlaag

‘In totaal hebben we sinds de aanvang van het werk in april vorig jaar zo’n 465.000 kubieke meter grond verzet’, vertelt J. Baas van Ballast Nedam Infra Midden. ‘Daarvoor hebben we een kleine cutterzuiger moeten inzetten omdat een grote boot door de geringe diepte niet ter plaatse kon komen. Op sommige plaatsen was het water niet dieper dan een halve meter. De bodem bestond uit een veenachtige laag van gemiddeld 2,5 meter. We hadden het geluk dat op een paar 100 meter afstand van het werk een grote zandput in het water lag. Daar hebben we het veen met behulp van een drijvende pijpleiding in kunnen storten.’ Onder de veenlaag bevond zich zand dat door de aannemer in dit project is gebruikt. Daardoor kon de aannemer zoals Baas het uitdrukt ‘werk met werk maken.’ Veel zand is gebruikt voor het creëren van enkele vogeleilandjes even buiten de haven. De aanleg hiervan stelde Staatsbosbeheer min of meer als een voorwaarde. Deze wilde alleen een stukje vaste land voor de uitbreiding van de haven verkopen in ruil voor de aanleg van deze eilanden. Staatsbosbeheer wilde natuur terug en kreeg zijn eilandjes die op de meeste plaatsen niet meer dan een halve meter boven het wateroppervlak uitsteken. Ook is veel zand gebruikt voor de aanleg van de nieuwe pier, het parkeerterrein en een aangrenzend evenemententerrein.

Ongezuiverd

Tegelijk met de havenuitbreiding is ook het bergingsprobleem aangepakt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die naast de nieuwe haven ligt. Om te voorkomen dat deze rioolwaterzuiveringsinstallatie vaker dan drie tot vier maal per jaar ongezuiverd rioolwater moet lozen op het Gooimeer was dringend extra bergingscapaciteit nodig. Die extra capaciteit is gecreëerd door de aanleg van een groot bassin onder de parkeerplaats. Het bassin, eigenlijk niet meer dan een grote betonnen kelder heeft een inhoud van 4200 kubieke meter en biedt daarmee voldoende capaciteit om piekbelastingen op te vangen. De oeverbescherming van de nieuwe haven bestaat voor circa 25.000 vierkante meter uit ruwe basaltstenen. Daarnaast is in totaal een kleine 2500 meter stalen damwand geplaatst langs de toegangsgeul naar de oude haven en om de nieuwe havenkom. De damwand staat stevig in de onderliggende zandgrond en is met groutankers verankerd.

Steiger

De reizigers die gebruik maken van de veerdienst gaan vanaf volgende maand aan boord via een drijvende steiger. Deze steiger rust op pontons die op hun beurt bevestigd zijn aan stalen palen. De zandschepen stevenen binnenkort af op een strakke, modern ogende losplaats met eindelijk voldoende ruimte om te keren. Voor de huidige, weinig fraai ogende losplaats naast de oude kalkovens moet nog een bestemming worden gevonden. De eigenaar van het restaurant in het voormalige kalkfabriekje zal er niet treurig om zijn wanneer de boel gewoon wordt gesloopt. ‘Als er toch wordt gebaggerd, dan ook maar meteen een havenuitbreiding’

Reageer op dit artikel