nieuws

Aanbestedingen; burgerlijke en utiliteitswerken

bouwbreed

Aanbestedingen; burgerlijke en utiliteitswerken

26-03-2002 Roermond Zuiveringschap Limburg Uitbreiden en verbouwen laboratorium met ondergrondse parkeergarage 16-04-2002 Cromstrijen RWS dir. Zuid-Holland Bouwen van een kantoor- en bedrijfsgebouw, en het bouwen van een loods 19-04-2002 Amsterdam Stadsdeel Osdorp Slopen van 23 sloopobjecten in het Zuidwestkwadrant van stadsdeel Osdorp. 22-04-2002 Heerlen Gemeente Heerlen Verbouwen kleedlokalen en doucheruimtes van sporthal Palemig 24-04-2002 Woensdrecht DGWT directie Brabant Bouwen van een brandweerkazerne op de vliegbasis Woensdrecht. 23-05-2002 Ridderkerk Gemeente Verbouwen en uitbreiden van buitenschoolse opvang 06-06-2002 Zevenaar NS Railinfrabeheer Bouwen van twee stuks relaishuizen en een onderstation 15-06-2002 Zoetermeer Gemeente Uitbreiden en aanpassen gemeentelijke welzijnsvoorziening. 15-06-2002 Apeldoorn Rijksgebouwendienst dir. Oost Realiseren en bedrijfsvaardig opleveren van een kantoorgebouw.

grond-, weg- en waterwerken

15-04-2002 Hengelo Gemeente Reconstrueren gedeelte Bornsestraat. 17-04-2002 Hellevoetsluis Gemeente Herinrichten Marinewijk. 17-04-2002 Bergen (Lb) Gemeente Onderhouden verharde wegen 2002 op diverse locaties. 17-04-2002 Vlissingen RWS dir. Zeeland Vervangen van de glooiingconstructie Zuidwatering 18-04-2002 ‘s-Hertogenbosch Gemeente Aanleggen fietspad Balkweg. 18-04-2002 Reiderland Gemeente Reconstrueren Buremaplein. 18-04-2002 Lelystad Waterschap Zuiderzeeland Bestortingen waterkeringen waterschap Zuiderzeeland. 19-04-2002 Waterschap Zeeuwse Eilanden Verbeteren van wegen in district 1, district 3 en district 4. 19-04-2002 Rheden Provincie Gelderland Reconstrueren van de kanaalweg N786 tussen 12.993 en km 16.880. 19-04-2002 Ede Provincie Gelderland Aanleggen van openbare verlichting op de N781 tussen km 1.700 en km 5.500. 22-04-2002 Purmerend Gemeente Reconstrueren Burgemeester D. Kooimanweg 23-04-2002 Heerenveen Gemeente Aanleggen zevental bruggen in plan Skoatterwbld. 23-04-2002 Apeldoorn Dienst Milieu Mobiliteit Inrichten van 8 verblijfsgebieden te Apeldoorn. 23-04-2002 ‘s-Gravenhage Dienst Stadsbeheer Herinrichten van woongebied Laak. 23-04-2002 Oud-Beijerland Waterschap de Groote Waard Bestraten van diverse wegen. 23-04-2002 Oud-Beijerland Waterschap de Groote Waard Duurzaam veiligmaken diverse wegen. 23-04-2002 Oud-Beijerland Waterschap de Groote Waard Reconstrueren Middelsluissedijk, Varkensdijk en Strijenseweg. 24-04-2002 RWS dir. Zeeland Repareren en overlagen van asfaltbetonverhardingen op Rijksweg 57. 24-04-2002 Zoetermeer Gemeente Herinrichten plein Ameland in de wijk Meerzicht. 25-04-2002 Hellevoetsluis Gemeente Vervangen asfaltverharding Nijverheidsweg. 15-05-2002 ‘s-Gravenhage Dienst Stadsbeheer Rail- en bovenleidingswerken voor tramsporen. 16-05-2002 Gouda Hoogheemraadschap Rijnland Renoveren van het afvalwatertransportgemaal Bosweg.

groen en recreatie

18-04-2002 Maastricht Gemeente Renoveren diverse sportvelden. 18-04-2002 Breda Gemeente Maaien van bermen. 18-04-2002 Dordrecht Ingenieursbureau Dordrecht Reconstrueren sportpark Amstelwijck. 19-04-2002 Haarlem Gemeente Saneren en bouwrijp maken zuiveringshal van EBH-terrein. 15-06-2002 Amsterdam Stadsdeel Osdorp Ontwikkelen Airport Business Park Amsterdam – Osdorp .

Uitslagen; burgerlijke en utiliteitswerken

08-03-2002 ‘s-Hertogenbosch Gemeente Uitbreiden kleed -en wasaccommodatie voetbalvereniging BVV 12-03-2002 Sittard Sportstichting Sittard Nieuwbouw van kantine en kleedaccomodatie op Sportpark Geleen-Zuid. 14-03-2002 Amsterdam Stadsdeel Zeeburg Slopen van 35 panden in de Indische Buurt van het stadsdeel Zeeburg.

grond-, weg- en waterwerken

13-02-2002 Utrecht Gemeente Restaureren kademuren Stadsbuitengracht tussen de Weerdsluis en de Zandbrug 01-03-2002 Boarnsterhim Waterschap Friesland Vernieuwen RWZI Grou aan de Molesingel 2. 06-03-2002 Ede DGWT dir. Gelderland Aanleggen parkeerplaats tbv museum te Harskamp. 08-03-2002 Sliedrecht Hoogh. Albl. en Vijfheerenl. Dijkversterking Sliedrecht vak 10-13. Rectificatie 08-03-2002 Dronten Gemeente Uitbreiden tijdelijke aanlegplaatsen Randmeren op 11 locaties 08-03-2002 Abcoude Gemeente Inrichten parkeerterrein sportpark Hollandse Kade. 08-03-2002 Abcoude Gemeente Aanleggen brug bij Sportpark Hollandse Kade. 08-03-2002 Berkel en Rodenrijs Gemeente Bouw -en woonrijpmaken Vinex bouwlocatie Meerpolder aan de Klapwijkseweg. 11-03-2002 Haarlemmermeer Schiphol Project Consult Civieltechnische werkzaamheden tbv aanleggen viaducten bij Schiphol. 11-03-2002 Pijnacker Provincie Zuid-Holland Aanbrengen voorbelastingen in de aan te leggen N470 11-03-2002 Haren Gemeente Haren Reconstrueren kruispunt te Haren. 11-03-2002 Utrecht Gemeente Herinrichting Floris Heermalestraat. 12-03-2002 ‘s-Gravenhage Gemeente Inrichten Reaumurplein in het stadsdeel Segbroek. 12-03-2002 Rotterdam Recreatieschap Rottemeren Onderhouden van grasvegetaties en watergangen 12-03-2002 Maasland Groenservice Zuid-Holland Onderhouden gras en watergangen in de beheersgebieden 12-03-2002 Arcen en Velden Zuiveringschap Limburg Vervangen persleiding Lomm-Velden. 12-03-2002 RWS dir. Utrecht Schonen bruggen, schuiven, sluizen en weg -en scheepvaartmeubilair 13-03-2002 Terneuzen RWS dir. Zeeland Vervangen glooiingconstructie Hellegatpolder 13-03-2002 Den Helder Hoogh. uitw. sluizen in Holland. Asfalteren diverse strandslagen binnen de gemeente. 13-03-2002 Prov. Noord Brabant Aanleggen van 8 OVL-installaties op de provinciale wegen 13-03-2002 Emmen Gemeente Bouwrijpmaken 2e fase Noorderwerf. 13-03-2002 Bergen op Zoom Gemeente Vernieuwen riolering wethouder Jonkerstraat e.o. 14-03-2002 Eindhoven RWS dir. Noord-Brabant Verwijderen en aanbrengen asfaltbetonverhardingen 14-03-2002 Eindhoven RWS dir. Noord-Brabant Verwijderen en aanbrengen asfaltbetonverhardingen 14-03-2002 Bouwdienst Rijkswaterstaat Onderhouden bruggen over de Mark en de Roosendaalsche Vliet in de A17 14-03-2002 Ubbergen W.,V. en V. Gelderland Onderhoud van verhardingen op N839 14-03-2002 Enschede Bouw- en Milieudienst Uitvoeren van grond-, funderings-, bestratings-, asfalteringswerken 14-03-2002 Hardenberg Gemeente Aanleggen bergbezinkbassin, rioolvervangen en afkoppelen verhard oppervlak 14-03-2002 Baarn Gemeente Herinrichten Drakenburgerweg / De Geerenweg. 14-02-2002 Almere Prov. Flevoland Verrichten van baggerwerkzaamheden in gedeeltes van de Lage Vaart. 14-02-2002 Vlist Gemeente Renoveren Kunstschilderswijk. 14-03-2002 Groningen Dienst Ruimte en Milieu, Bouw- en woonrijpmaken Piccardthof. 15-03-2002 Reeuwijk Grontmij Verbeteren van de boezemkaden langs de Dubbele Wiericke nabij Hogebrug. 15-03-2002 Gaasterl#n-Sleat Wetterskip Boarn en Klif Waterbeheersingsplan Wollegaast, 15-03-2002 Provincie Overijssel Uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden en aanleggen van verkeersplein N343 15-03-2002 Kampen Gemeente Bouwrijpmaken Onderdijks 1e fase

groen en recreatie

08-03-2002 Nieuwegein Gemeente Diverse groenwerkzaamheden 12-03-2002 Schipluiden Groenservice Zuid-Holland Onderhouden gras en watergangen 12-03-2002 Brielle Recreatieschap V. P. Rozenburg Onderhouden grasvegetaties in het deelgebied de Bernisse. 12-03-2002 Rotterdam Recreatieschap Rottemeren Onderhouden van grasvegetaties en watergangen 12-03-2002 Maasland Groenservice Zuid-Holland Onderhouden gras en watergangen 12-03-2002 Brielle Recreatieschap V. P. Rozenburg Onderhouden grasvegetaties in het deelgebied Brielse Maas. 14-03-2002 RWS dir. IJsselmeergebied Realiseren natuurgebied in de monding van de IJssel.

Reageer op dit artikel