nieuws

Zweedse minister wil bouw laten doorlichten

bouwbreed

Zweedse minister wil bouw laten doorlichten

Via de instelling van een speciale bouwcommissie wil Lövdèn zorgen voor een ‘strategische aanpak’ die resulteert in verhoging van de kwaliteit en verlaging van de kosten. Een van de instrumenten waarop de bewindsman hierbij mikt is bevordering van de onderlinge competitie in de bouw- en aanlegsector. Lövdèn kondigt dit initiatief aan tegen de achtergrond van het recent onthulde asfaltkartel waarmee de kosten van wegenaanleg en -onderhoud jarenlang kunstmatig hoog zijn gehouden. Hij meent dat dit slechts een symptoom is van een meer omvattend probleem. ‘Helaas wordt de nieuwsstroom uit de bouw al veel langer gedomineerd door slordigheid en puur gesjoemel, zwakke productiviteit en hoge kosten. Deze ontwikkeling is moeilijk te begrijpen en onmogelijk te accepteren. Het is de hoogste tijd voor allen in de branche om zichzelf bij de haren op te trekken als men niet wil dat de reputatie van de branche ongeneeslijk wordt beschadigd door schandalen en fraude’, aldus Lövdèn. De speciale regeringscommissie die de minister voor ogen staat, krijgt de opdracht om het disfunctioneren van de bouw en gww grondig door te lichten. ‘Bouwfouten en kartels mogen gewoon niet voorkomen. Pas dan krijgen we duurzame wegen, bruggen en woningen voor redelijke kosten.’ Enkele jaren geleden trok de regering ook al van leer tegen de bouw. Toen werd een bouwkostenforum in het leven geroepen, dat de opdracht kreeg experimentele projecten op touw te zetten om het prijsniveau naar beneden te krijgen. Dit forum blijft bestaan, terwijl de nieuwe commissie vooral tot taak krijgt te kijken waarom de mededigingsmoraal zo slecht werkt.

Reageer op dit artikel