nieuws

Zeehaven IJmuiden op vingers getikt

bouwbreed Premium

ijmuiden – Inspecteurs van Rijkswaterstaat kwamen vorig jaar twee keer in actie vanwege onregelmatigheden bij de aanleg van de Derde Haven van IJmuiden. Dat heeft Zeehaven IJmuiden, opdrachtgever van de werkzaamheden, bekend gemaakt.

Op 27 februari werden baggerwerkzaamheden voor de insteekhaven stilgelegd omdat een meldingsformulier en onderzoeksgegevens niet tijdig aan Rijkswaterstaat waren overlegd. ‘Nog diezelfde dag heeft Zeehaven IJmuiden het meldingsformulier en de onderzoeksgegevens van Rijkswaterstaat aangeboden’, aldus een toelichting van Zeehaven IJmuiden. Nadat Rijkswaterstaat de gegevens had gecontroleerd, is het werk op 1 maart hervat. Een maand later, op 2 april, werden proefmonsters genomen in de draaicirkel om de samenstelling van het bodemmateriaal te kunnen beoordelen. Rijkswaterstaat constateerde toen dat dit werk van te voren had moeten worden aangemeld. Dit leidde niet tot vertraging in de werkzaamheden en ook werd geen proces verbaal opgemaakt. ‘De kwaliteit van alle in de Derde Haven verwerkte specie is onderzocht en als categorie 1 bouwstof beoordeeld’, aldus een toelichting van Zeehaven IJmuiden. De aanleg van de Derde Haven haalde maandag de Volkskrant omdat het ministerie van Verkeer en Waterstaat drie overtredingen van de bouw- en regelgeving over het hoofd zou hebben gezien om zo vertraging van de aanleg te voorkomen. Een woordvoerster van het ministerie ontkent dit. ‘Wij zijn toezichthouder op de werkzaamheden. In die hoedanigheid hebben we vorig jaar controles gehouden en die hebben geleid tot een proces-verbaal en tot het stilleggen van het werk.’ Ook in 2000 kwam het ministerie in actie. Op 9 mei van dat jaar werden baggerwerkzaamheden in de Haringhaven te IJmuiden stilgelegd. De reden hiervan was dat het vrijgekomen materiaal wel was gecontroleerd volgens de normen van de Evaluatienota water, maar niet volgens de normen van het Bouwstoffenbesluit. Dit gebeurde doordat het Bouwstoffenbesluit nog niet van kracht was toen monsters werden genomen van de waterbodem van de Haringhaven, terwijl het Bouwstoffenbesluit wel gold toen de werkzaamheden begonnen. ‘Voor dit proces-verbaal is in het voorjaar van 2001 een schikking getroffen van 25.000 gulden’, zo laat Zeehaven IJmuiden weten. Ballast Nedam dat in combinatie met Boskalis de werkzaamheden uitvoert, bevestigt die lezing.

Reageer op dit artikel