nieuws

Veehouders willen eerste agrarisch bedrijventerrein

bouwbreed Premium

NEDERWEERT – Nederweert krijgt een nationale primeur: het eerste agrarische bedrijventerrein van Nederland. Vijftien veehouders hebben de handen ineen geslagen en de coöperatieve vereniging Agriveer opgericht die nog dit jaar van start wil gaan met een eigen 46 hectare groot bedrijventerrein.

Daarbij moet worden gedacht aan de bouw van nieuwe bedrijven in kavels van zo’n 2 hectare voor gezamenlijke activiteiten. Het hele terrein krijgt slechts een toegang door een zogenoemde hygienesluis ter voorkoming van de verspreiding van ziektes. Al wat met de intensieve veehouderij te maken heeft, vindt plaats binnen dat terrein: de varkens worden er geboren en verlaten het terrein pas op het moment dat ze elders moeten worden geslacht. Het hele project gaat een slordige 20 miljoen euro kosten. Deze ‘Pilot Nederweert’ werd gepresenteerd tijdens een landbouwsymposium in Nederweert. Dit symposium over de herinrichting van het platteland in Midden- en Noord-Limburg werd onder meer bijgewoond door landbouwminister Brinkhorst. De minister toonde zich geïnteresseerd in het plan en wil er verder met de initiatiefnemers over gaan praten. Om het project van de grond te krijgen, hebben de boeren de minister gevraagd hen op een aantal punten tegemoet te komen: ze willen een financiële ondersteuning in het kader van de Reconstructiewet, en willen dat de afromingsregeling wordt kwijtgescholden. Dat is een regeling waarbij boeren die hun varkensbedrijf verplaatsen, 25 procent van hun dierrechten kwijtraken.

Gezamenlijk

De boeren denken de kwaliteit van de bedrijfsvoering sterk te kunnen verbeteren op een gezamenlijk bedrijventerrein. Er komt een gemeenschappelijke mestverwerking, een gezamenlijke energieopwekking en een gemeenschappelijke aanpak van de diergezondheid. De vijftien veehouders gaan het project samen met de gemeente opzetten. Het Rijk en de provincie Limburg is gevraagd om een bijdrage van 3 miljoen euro ondersteuningsbijdrage, en als die wordt toegekend volgt min of meer automatisch een even grote bijdrage uit Europese fondsen. Daarnaast hebben de deelnemende agrariërs Rijk en provincie gevraagd om een sloopvergoeding voor de huidige vestigingen en voor een zogenoemde 100-procents vervangingswaarde. Dit omdat de boeren de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in de laatste welzijnseisen voor dieren en bij verplaatsing van hun bedrijf voor grote financiële tekorten zouden komen te staan. Agriveer-woordvoerder G. Queisen somt enkele voordelen van een gezamenlijk bedrijventerrein op: ‘Er wordt 70.000 vierkante meter aan stallen afgebroken, de uitstoot van ammoniak neemt met 54 procent af, de veterinaire risico’s worden aanmerkelijk verkleind, en de plannen dragen bij aan de doelstellingen van de Reconstructiewet’, aldus Queisen. En over de kosten: ‘De totale investering voor de realisatie van een agrarisch vestigingsgebied van 46 hectare bedrage circa 10 miljoen euro exclusief rente, inflatie en btw. De totale kosten voor het verplaatsen van de huidige bedrijven van de leden van Agriveer liggen tussen de 7 en 11 miljoen euro. Dit is exclusief eventuele kosten bij groei op de nieuwe locatie, want verdere uitbouw ligt wel in de bedoeling.’

Reageer op dit artikel