nieuws

Personeelstekort nekt afbouwsector

bouwbreed

amsterdam – Afbouwbedrijven weigeren massaal werk door personeelstekorten. In 2000 ging het om 49 procent van de wand- en plafondstellers, 46 procent van de stukadoors- en 26 procent van de vloerenlegbedrijven.

Dit blijkt uit het rapport ‘Sectorprofiel afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf’, dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onlangs publiceerde. ‘Uitstellen van het werk bleek voor slechts een klein deel van de bedrijven een strategie om het onderhanden werk en de arbeidscapaciteit met elkaar in evenwicht te houden. Kennelijk is het in alle drie branches zo dat men ofwel het werk direct uitvoert of helemaal niet’, aldus het EIB. Bij de stukadoors en de vloerenlegbedrijven staan gemiddeld twee van de drie vacatures langdurig open. Bij de wanden- en plafondstellers gaat het om vier van de vijf vacatures. Naast een groot aantal openstaande vacatures kent de afbouwsector ook een hoog ziekteverzuim. In 2000 was dit 8 procent. Vooral vloerenleggers melden zich vaak ziek (9,04 procent) op de voet gevolgd door stukadoors (8,80 procent), wandenstellers (7,98 procent) en plafondstellers (7,23 procent). De door het EIB niet nader omschreven categorie ‘overigen’ scoort het hoogst met een ziekteverzuim van 10,06 procent.

Ongevallen

Arbeidsongevallen gebeuren relatief veel binnen de afbouwsector. In 2000 naar schatting 650. ‘Van alle arbeidsongevallen leidde bijna driekwart tot, meestal kortdurend, ziekteverzuim. De branche is daarmee iets veiliger dan die van de b&u en gww, maar het verschil is klein.’ Bijna de helft van de gevallen leidde tot geen of kortdurend ziekte verzuim, terwijl 13,6 procent van de ongevallen leidde tot verzuim van meer dan een maand. Verder signaleert het EIB dat ondanks het grote aantal openstaande vacatures de kans om werkloos te worden groot is binnen de afbouwbranche. Daarbij moet worden opgemerkt dat het EIB in deze uitsluitend cijfers vermeldt over 1999. Toen was de kans om in de ww terecht te komen 14, 6 procent. Dit kwam vooral door seizoenwerkloosheid. ‘In de wintermaanden is 6 tot 8 procent van de werknemers werkloos.’ Het werkloosheidspercentage is overigens sterk gedaald vergeleken met 1996. Toen was bijna een kwart van het afbouwpersoneel werkloos. Van het personeel vindt 80 procent het werk in de afbouw leuk ondanks de relatief grote kans op werkloosheid.

Reageer op dit artikel