nieuws

Onrust in wijk door benzeen in bodem

bouwbreed

Onder de bewoners van de wijk Aldlân-Oost in Leeuwarden is onrust ontstaan nadat uit een periodiek monitoringsonderzoek van de bodem een afwijkend benzeengehalte is geconstateerd. De provincie wil nu een nader bodemonderzoek verrichten om de mate van verontreiniging vast te stellen.

Voordat de wijk Aldlân in de jaren zeventig is gebouwd, was er een baggerdepot gesitueerd. Tijdens het bouwrijp maken is het depot uitgevlakt en opgehoogd met 1,5 tot 2 meter zand. Het op kwaliteit onderzoeken van de grond was in die tijd nog geen gebruik. In 1984 is dat wel gebeurd en dat leidde tot een gedeeltelijke sanering van de wijk in 1989. Teer- en olieresten werden verwijderd.

Na de constatering van een te hoog gehalte benzeen, is er meteen overleg geweest. Een nader onderzoek moet nu helderheid bieden. Schommelingen in de meetgegevens kunnen echter ook door de weersomstandigheden worden veroorzaakt, laat de provincie weten.

Reageer op dit artikel