nieuws

Netelenbos rekent op aanleg van honderden kilometers extra snelweg

bouwbreed Premium

De ringweg A10 in de richting van Burgerveen en Purmerend en de snelweg tussen Den Haag en Rotterdam stromen het slechtste door in de spits. Om op het hele hoofdwegennet een gemiddelde snelheid van 60 kilometer te halen, wordt tot 2020 tussen 360 en 500 kilometer extra snelweg aangelegd.

Daarvoor is een investering nodig van 8 tot 11 miljard euro. Dat blijkt uit een extra toelichting van minister Netelenbos (verkeer) op het Nationaal Verkeer en Vervoerplan.

Afgelopen week werd het kamerdebat over de nota op verzoek van de VVD heropend. Naar verwachting zal de Tweede Kamer binnenkort instemmen met het plan om infrastructuur te benutten, beprijzen en daarna pas bij te bouwen.

Uitgangspunt is een gemiddelde doorstroomsnelheid van 60 kilometer per uur in de spits . Een hogere snelheid brengt relatief erg hoge kosten met zich mee. Voor een snelheid van 70 kilometer is 900 tot 1000 kilometer extra rijstrook nodig en om 80 kilometer te halen, komt dat op 1100 tot 1400 kilometer.

De kosten van de aanleg van één kilometer bedragen zo’n 21,4 miljoen euro, rekent de minister voor. Naarmate er meer moet worden gebouwd, stijgen die kosten door extra knooppunten en kunstwerken. Dat betekent dat de snelheid van 80 kilometer per uur een investering vereist van minimaal 24 tot 30 miljard euro in plaats van 8 tot 11 miljard euro bij 60 kilometer per uur.

Netelenbos heeft van zeventig trajecten vorig jaar laten meten wat de gemiddelde snelheden zijn tijdens de spits. Slechts op zeven trajecten blijken auto’s momenteel snelheden van 80 kilometer per uur of meer te halen.

De minister waarschuwt verder niet te hoge verwachtingen te hebben van de mogelijkheden van toeritdosering. Het is te optimistisch om te denken dat daarmee de wegcapaciteit met 25 tot 30 procent zou kunnen stijgen. Netelenbos wijst erop dat uit recente Nederlandse en Amerikaanse evaluaties is gebleken dat maximaal 10 procent haalbaar is.

Wachttijd

“Met een stringentere dosering daalt de totale capaciteit. De gemiddelde snelheid op de locatie neemt dan weliswaar toe, maar de gemiddelde snelheid van de totale reis neemt af, doordat de wachttijd is verschoven naar het onderliggend wegennet of naar andere locaties op de snelweg”, licht de minister toe.

Reageer op dit artikel