nieuws

Masterplan tegen uitdroging en verzilting Texel

bouwbreed

almere – Het creëren van extra berging van regenwater in de duinen, het verbreden en verleggen van waterlopen, de bouw van slimme stuwen en het gebruik van effluentwater van de vijf rioolwaterzuiveringsintallaties op Texel moeten voorkomen dat de verzilting en uitdroging van het eiland voor de landbouw desastreuze vormen aanneemt.

‘Als Texel zijn waterhuishouding op zijn beloop laat, staat het vast dat over enkele tientallen jaren het eiland een stuk zouter is geworden. Over een eeuw is er waarschijnlijk helemaal geen landbouw meer mogelijk,’ zegt L. van Wee van Witteveen + Bos. Het adviesbureau legde met zijn geohydrologisch onderzoek de basis voor het masterplan dat de verzilting van het eiland moet tegengaan. Het probleem in het kort: Texel kampt met een structurele droogteschade in de landbouw en verdroging van de natuurgebieden. Zomers is er een duidelijke piek in het gebruik van drinkwater en lozing van het rioolwater. De te kleine zoetwatervoorraad van Texel staat een blijvende oplossing in de weg. Het regenwater wordt te snel afgevoerd naar zee. Het probleem wordt verergerd doordat op gronden met veel zoute kwel landbouw wordt bedreven. Onderbemaling houdt het zout voorlopig op afstand en de boeren nemen de daarmee gepaard gaande droogteschade voor lief. Maar het roer gaat nu om. ‘In opdracht van de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, het waterschap Hollands Kroon en de gemeente Texel hebben wij samen met de Universiteit van Utrecht een gecombineerd grond- en oppervlaktewatermodel ontwikkeld’, aldus Van Wee. ‘Met dit model zijn onder meer de effecten berekend van zeespiegelrijzing, waterconservering, natuurontwikkeling en klimaatsveranderingen.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels