nieuws

‘Les van aanbesteding HSL-Zuid’

bouwbreed

rotterdam – De prijsvraag die het Rijk uitschrijft voor de Zuiderzeelijn is verspilde tijd en moeite. Supervisor architect P. Wintermans waarschuwt verder dat het Rijk het project straks in één contract moet aanbesteden, omdat zijn ervaring met opknippen -zoals bij de HSL-Zuid- tot grote problemen bij de uitvoering leidt.

‘Les van aanbesteding HSL-Zuid’

Wintermans is ruim een jaar geleden door Rijksbouwmeester Coenen gevraagd het ontwerpproces bij de HSL-Zuid(Amsterdam-Belgische grens) te begeleiden. Hij zal zich ook intensief gaan bemoeien met de uitwerking van de Zuiderzeelijn (Amsterdam-Groningen). Hij is niet gelukkig met de gekozen weg om marktpartijen via een prijsvraag in een vroegtijdig stadium te interesseren voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Volgens de architect is namelijk nog helemaal niet goed nagedacht over de vraag welke eisen aan de snelle verbinding worden gesteld.

Te vroeg

Minister Netelenbos (verkeer) wil marktpartijen nog deze zomer vragen te bieden op een hogesnelheidslijn of magneetbaan naar Groningen. Volgens de architect is het daarvoor nog veel te vroeg. Woensdag debatteert de minister in de Tweede Kamer over de gekozen aanpak. ‘Zonder duidelijke vraagstelling, kun je geen helder antwoord verwachten. Het resultaat zal straks tot veel frustratie leiden’, voorspelt Wintermans. ‘De marktpartijen zullen voor niets veel werk moeten doen en in een later stadium weer overdoen en het Rijk zal niet tevreden zijn over de ingeleverde stukken.’ De architect vergelijkt het met tien willekeurige voorbijgangers te vragen een regenjas voor hem te kopen. ‘Even later heb ik tien jassen die beschermen tegen neerslag, maar ik zal ze geen van allen met plezier dragen omdat mijn voorkeur uitgaat naar een zwart exemplaar met knopen en een mooie stof.’

Struikelpartij

Wintermans heeft inmiddels ronduit slechte ervaringen bij de uitvoering van de HSL-Zuid als gevolg van het opgeknipte contract. Bij de snelle lijn is gekozen voor zes deelcontracten met evenzoveel bouwcombinaties. ‘Vijf keer is een andere groep mensen aan het werk met andere ideeën over de uitwerking van het masterplan.’ Het resultaat is een ruim honderd kilometer lange ‘struikelpartij’ die dan weer eens boven en dan weer eens onder de grond loopt. ‘Niemand werkt samen en van een integraal ontwerp is geen sprake.’ Bovendien stuit de architect op problemen bij de loskoppeling van de boven- en onderbouw. ‘Op sommige plaatsen passen de acht meter hoge masten voor de bovenbouw niet bij de op de gekozen wapening en verankering van de betonnen onderbouw. Dat had dus parallel moeten lopen in de uitvoering. Binnen een paar weken hopen we die problemen op te kunnen lossen, maar ook die fout moeten we niet herhalen.’ ‘Laat dit lessen zijn voor de Zuiderzeelijn. Voorwaarde voor een succesvolle uitwerking is dat het contract in een keer op de markt komt.’ Wintermans denkt daarbij aan een piramidemodel waarbij wel verschillende bouwcombinaties betrokken kunnen zijn, maar één partij de verantwoording draagt.

Reageer op dit artikel