nieuws

Kikker belemmert bedrijvenpark Hoogeveen niet

bouwbreed Premium

hoogeveen – De aanwezigheid van de kleine groene kikker hoeft geen belemmering te zijn voor de aanleg van het 50 hectare metende bedrijventerrein Buitenvaart I langs de A37 bij Hoogeveen. Dat concludeert Alterra, researchinstituut voor de groene ruimte te Wageningen. De gemeente Hoogeveen had Alterra om advies gevraagd.

Hoogeveen is al een tijdje bezig met de realisatie Buitenvaart I. Het terrein is al bouwrijp gemaakt door aannemer KWS. Nu buigt men zich over de verdere inrichting van het terrein. Daarbij gaat de gemeente voorzichtig te werk. Alterra raadt Hoogeveen aan de gevolgen van de bedrijvigheid voor de kwetsbare groene kikker te verzachten en zo nodig te compenseren. De gemeente gebruikt het rapport van het researchinstituut ter voorbereiding op een aanvraag voor een ontheffing van de Natuurbeschermingswet. Dat is nodig omdat de kleine groene kikker op de rode lijst staat voor bedreigde en kwetsbare diersoorten. De Algemene Inspectiedienst bepaalde vorig jaar na een klacht van een inwoner van Hollandscheveld dat zo’n ontheffing een vereiste is. Welke maatregelen moeten worden genomen, hangt van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij af.Tijdens het bouwrijp maken van het terrein is ook rekening gehouden met de aanwezigheid van amfibieën. Verder worden de waterpartijen langs de A37, de groene buffers, diervriendelijk ingericht.

Reageer op dit artikel