nieuws

Inhaalslag baggeren vuile waterbodems kost acht miljard

bouwbreed

den haag – De achterstand in het onderhoud en het saneren van ernstig verontreinigde waterbodems in Nederland is groot. Om hier wat aan te doen is de komende 25 jaar zo’n 8 miljard euro nodig. Dit zei gedeputeerde L.H.J. Verheijen van Noord-Brabant bij de presentatie van het aan de staatssecretaris De Vries (waterstaat) aangeboden advies ‘Worden we de bagger de baas’.

In dit advies probeert het Bestuurlijk Overleg Tienjarenscenario Waterbodems Overleg inzichtelijk te maken hoe er de komende 25 jaar in Nederland landelijk en regionaal moet worden gebaggerd. De Rotterdamse en Amsterdamse havens baggeren voldoende. Maar dit geldt niet voor de dichtslibbende havens van bijvoorbeeld Harlingen en Delfzijl. In 1999 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer het Tienjarenscenario Water toegezegd. Op haar verzoek hebben provincies en andere overheden hiertoe hun medewerking verleend. In 2000 leidde dit tot de instelling van het genoemd Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van Verheijen dat nu rapporteert. Verheijen bij de overhandiging van het advies: ‘De feiten staan op een rij. We lopen onder de bagger. Het gaat nu alleen al voor de waterschappen om 75 tot 100 miljoen euro per jaar. De saneringsproblematiek is inmiddels zodanig opgelopen dat we met regionale en landelijke structuren aan de slag moeten. Alleen met een uitgekiend baggerbeleid, bestaande uit preventie, hergebruik, verwerking en storten als laatste schakel in de keten kan deze problematiek worden aangepakt.’ De waterhuishouding, de scheepvaart, het milieu en daardoor de economie lijden fors onder de achterstallige baggerwerken. De coördinatie tussen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk is bij deze achterstand ver te zoeken. Dat moet anders, volgens Verheijen.

Onvoldoende

In het rapport wordt geconcludeerd dat er onvoldoende bestemmingen zijn voor alle te verwijderen bagger. De achterstand loopt derhalve op door de continue toevoer van al dan niet verontreinigd sediment. Als dat zo doorgaat, kunnen de Nederlandse watersystemen hun functies niet meer vervullen. Waar de bagger naartoe moet, laat Verheijen gedecideerd weten: ‘De zoete baggerspecie kan onder de noemer ‘landfarming’ gewoon op de kant. Dan is de helft van het probleem al onder controle. Andere verwerkingsmethoden als thermische verwerking en storten zijn voor het vervuilde slib.’ Een optimistisch gestemde De Vries beaamt dat Nederland onderloopt. ‘Er bezinkt meer slib dan we kunnen wegwerken. Het is een onderschat probleem. We gaan dan ook de komende 25 jaar naar een baggertempo dat overeenkomt met het tempo van de aanwas van het slib. Hiermee is veel geld gemoeid. Het betekent een verdubbeling van de begrotingsposten van waterschappen, provincies en Rijk. En voor de gemeenten zelfs een verdrievoudiging.’ Met dat tempo van baggeren zal de achterstand echter nooit worden ingelopen.

Reageer op dit artikel