nieuws

Helmond krijgt compleet nieuw stadsdeel

bouwbreed

helmond – Op een steenworp afstand van het Helmondse stadscentrum wordt een compleet nieuw stadsdeel bijgebouwd met behalve duizend woningen ook kantoren, bedrijven, vrijetijdsvoorzieningen en andere zaken die in de buurt van een stadshart thuishoren.

Deel woningen en kantoren komt op eilanden in het water te liggen

De gemeente Helmond en projectontwikkelaar Van Wijnen hebben gezamenlijk al een 21 hectare groot industrieterrein aangekocht. Over de aankoop van nog eens 5 hectare wordt op dit moment nog onderhandeld. Een deel van de woningen en kantoren komt in het water te liggen, als de grond rondom de gebouwen weg wordt gegraven voor het verbreden van het Helmondse kanaal. Dat zijn althans de globale plannen die stedenbouwkundige Sjoerd Soeters van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten uit Amsterdam heeft voor de toekomstige wijk op het terrein van deken- en textielproducent Hatéma. Ongeveer duizend woningen, 15.000 tot 40.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak kantoorruimte en 24.000 vierkante meter bedrijfsruimte zullen naar verwachting vanaf 2003 de plaats gaan innemen van de industriepanden die er nu staan. Ook wordt 4,5 hectare van de grond gereserveerd voor 31.000 vierkante meter aan vrijetijds- en andere voorzieningen.

Watergang

Van de circa duizend woningen komt het accent te liggen op gestapelde bouw, vier of vijf lagen, waarbij een deel van de appartementencomplexen op eilanden in het water komt te liggen van het te verbreden Helmondse Kanaal. Het gaat om ongeveer 250 tot 300 woningen, verdeeld over zes tot acht woonblokken, met elk een parkeergarage als onderste bouwlaag. Ook zullen waarschijnlijk vier kantoorblokken als eiland in het toekomstige kanaal liggen. Tussen de eilandgebouwen zal bij het graven van de watergang volgens de huidige plannen ook een tweetal eilandjes ontstaan, waar de bomen op blijven staan die nu nog gewoon omringd worden door grond. Hoe de eilandgebouwen straks precies voor het wegspoelen van hun fundament worden behoed, wordt nog bestudeerd. Mogelijk worden bij de bouw damwanden om de bebouwing geslagen of worden kademuren aangelegd. De gebouwen zullen bereikbaar zijn via steigers of bruggen. Behalve de eilanden zijn er nog twee opvallende onderdelen in het stedenbouwkundig plan: de aanleg van een nieuwe brug om de wijk te ontsluiten en de eventuele verplaatsing van het Helmondse station in de richting van het kanaal. In de loop van het jaar gaan de gemeente en de projectontwikkelaar over dat laatste idee met de Nederlandse Spoorwegen om de tafel, maar het huidige plan blijft ook volwaardig als die verplaatsing niet doorgaat, laten de projectleiders C. Steijn van de gemeente Helmond en H. van Stiphout namens Van Wijnen Projectontwikkeling weten.

Haalbaar

Dat bijzondere zaken zoals bouwen op een kunstmatig eiland de nodige kosten met zich meebrengen, realiseren de projectleiders zich ook. ‘Toch denken wij dat het haalbaar is, en het geeft juist de hoge kwaliteit aan het plan’, vinden beide partijen. De gemeente Helmond en Van Wijnen houden rekening met ongeveer 400 miljoen euro aan totale investeringskosten voor alle bouwkundige en civieltechnische werken in het plan. Dan moet er wel zorgvuldig op de kleintjes worden gelet. In hun publiek private samenwerking hebben ze elk 50 procent deel aan de grondexploitatiemaatschappij. De bouwrijpe grond wordt verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid, die vervolgens de bouwwerkzaamheden aan de eigen bouwmaatschappij van Van Wijnen gunt. Inmiddels is met de sloop van een aantal industriepanden al begonnen. Als de sloop klaar is, zal eerst de bodem gesaneerd worden. Naar schatting kan vanaf 2003 gebouwd gaan worden en zal het tot zeker 2010 duren voordat de wijk klaar is.

Reageer op dit artikel