nieuws

Doetinchem hecht veel waarde aan centrum

bouwbreed

Doetinchem hecht veel waarde aan centrum

Verloederd industrieterrein straks woon- en werkgebied

Er staat in de komende jaren veel te gebeuren in het binnenstedelijk gebied van Doetinchem. Het grootste project betreft Hamburgerbroek, een verloederd industrieterrein van circa 26 hectare dat binnen tien jaar wordt herontwikkeld tot een woon- en kantorengebied. Het programma omvat 1200 woningen, 30.000 vierkante meter kantoren en 15.000 vierkante meter aan kleinschalige ruimte. De locatie aan de IJssel is bijzonder, omdat Hamburgerbroek-nieuwe stijl de gebrekkige relatie tussen rivier en stad kan herstellen. Projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten gaat in een publiek-private samenwerking met de gemeente Hamburgerbroek optuigen. Behalve een woon- en werkfunctie krijgt Hamburgerbroek ook een recreatieve functie. Langs de oevers van de IJssel komen tal van recreatieve voorzieningen. De nieuwe wijk zorgt tevens voor een betere verkeersafwikkeling van het stadsverkeer, dat tot dusver een ramp was in Doetinchem. Een nieuwe ontsluitingsweg ten zuiden van de wijk vermindert het sluipverkeer door het centrum. Daarnaast wordt het NS- en busstation volledig vernieuwd. Het ëdynamischeí busplein is bijna af. Rondom het plein verrijzen nieuwe kantoorpanden die een gesloten wand vormen. De eerste projectontwikkelaars zijn met de ontwikkeling van de nieuwbouw bezig. Voor Hamburgerbroek is reeds een stedenbouwkundig plan gemaakt. Een andere interessante ontwikkeling in de binnenstad is het Theaterkwartier. Rondom schouwburg Amphion worden circa zeventig nieuwe woningen, een bibliotheek en muziekschool gebouwd. Parkeergelegenheid en supermarkt komen ondergronds. De schouwburg zelf wordt verbouwd en de openbare ruimte wordt aangepakt om een visuele verbinding te leggen met de binnenstad. Deze ontwikkeling verkeert nog in de fase van voorontwerp. Het is de bedoeling dit jaar met een definitief ontwerp te komen. Doetinchem wil flink uitbreiden met woningbouw. Niet alleen in binnenstedelijk gebied, maar ook op uitleglocaties. In de periode tot 2015 worden 4500 woningen gebouwd. De uitbreidingsgebieden Dichteren en Wijnbergen liggen ten zuidwesten van de stad. In Wijnbergen worden circa duizend woningen gebouwd. Bijzonder is dat de nieuwe wijk zich bevindt op een archeologisch belangwekkend gebied. Restanten uit verschillende ijstijden zijn hier gevonden. Het oosten van Wijnbergen maakt deel uit van een ecologische verbindingszone. Hier staat ecologisch bouwen en wonen centraal. De tweehonderd woningen worden in 2005 en 2006 opgeleverd. Bij de bouw worden louter duurzame materialen gebruikt en de ligging van de woningen is waar het kan noord-zuid. De woningen komen in een grote groene ëtuiní te staan die de bewoners gemeenschappelijk onderhouden.

Reageer op dit artikel