nieuws

De Nul naar rechter om Grensmaas

bouwbreed

aalst – De Belgische baggeraar Jan de Nul Dredging NV uit Aalst stapt naar een Nederlandse rechter uit onvrede met het onderhands aanbesteden van het Grensmaasproject.

‘Handjeklap’ wekt woede Belgische baggeraar

Volgens C. Dekeyzer, directeur Benelux van Jan De Nul, is sprake van ‘handjeklap’ en moet het 450 miljoen euro kostende project Europees worden aanbesteed. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt vooraf advies te hebben ingewonnen over de gekozen constructie voor de Grensmaas en twijfelt niet aan de juridische houdbaarheid ervan. Volgens woordvoerder M. van Adrigem is een Europese aanbesteding pas aan de orde als het consortium waarmee nu wordt gepraat ‘nee’ zegt tegen de voorgestelde uitvoering. ‘Ongehoord wat ze daar in Nederland doen’, zegt Dekeyzer. ‘Zo’n megaproject hoort volgens de Europese regels aanbesteed te worden. We hebben eerder al de Europese Commissie ingeschakeld en die heeft Nederland eind vorige jaar berispt. Maar blijkbaar trekken de politici in Den Haag zich niks van Brussel aan. Waar zijn ze daar in Nederland in ’s hemelsnaam mee bezig?’ Jan De Nul Dredging heeft een team van juristen ingeschakeld om te onderzoeken op welke wijze het Rijk voor de Nederlandse rechter gesleept kan worden. Alvorens een juridische procedure te starten, wil Dekeyzer overigens eerst de officiële opdracht aan het consortium zien. ‘Dan kunnen we daarop reageren’, zegt hij.

Reageer op dit artikel