nieuws

Bouwwereld bezet eerste plaats op Britse lijst geschorste managers

bouwbreed

londen – De Britse bouw staat veruit nummer één op de lijst van geschorste managers. Van de 955 managers die voor maximaal vijftien jaar geen leidende rol mogen spelen in een onderneming komen er 103 uit de bouw.

Meestal gaat het om kleinere aannemers in sectoren als steigerbouw, straatwerk of stukadoors. Afgemeten tegen het totaal aantal managers in de bouwsector, dat te schatten valt op tussen de 200.000 en 250.000, is het percentage geschorste directeuren echter zeer laag, benadrukt M. Geese van de Construction Confederation. Bij de federatie is geen enkel geval van een schorsing bij een grotere aannemer bekend. ‘En dan hadden wij het zeker geweten.’ De openbare lijst van geschorste managers wordt bijgehouden door Company House, een overheidsorganisatie die te vergelijken is met de Kamer van Koophandel. Op de website van deze instelling kan iedereen controleren of een manager die bijvoorbeeld komt solliciteren of als leverancier of onderaannemer wil optreden al dan niet geschorst is. Diskwalificatie van managers, zoals de officiële term luidt, is mogelijk op grond van de Company Directors Disqualification Act uit 1986. Een schorsing kan maximaal vijftien jaar duren. Het ministerie van handel en industrie heeft eind vorig jaar een ‘kliklijn’ ingesteld.

Malversaties

De wet geeft een aantal redenen voor een schorsing, zoals een onderzoek door de politie of de economische opsporingsdienst, bijvoorbeeld wegens fraude of andere malversaties dan wel andere misdragingen tijdens het leiden van een bedrijf. Ook het willens en wetens doorgaan met handelen na faillissement of het overtreden van de administratieve eisen kan aanleiding vormen voor een schorsing. Een geschorste manager mag zonder nadrukkelijke toestemming van de rechtbank geen bedrijf leiden maar ook geen managementrol binnen een onderneming vervullen. Geese: ‘Er zijn inderdaad verschillende redenen waarom je op die lijst kunt komen. Het kan moedwillige fraude zijn, maar het komt ook vaak voor dat mensen ondanks financiële problemen toch hun bedrijfje proberen voort te zetten en te redden wat er te redden valt. Soms gaan ze daarbij net te ver, met als gevolg dat ze uiteindelijk een schorsing krijgen.’ Volgens Geese gaat het vrijwel altijd om kleinere bedrijven. ‘Dat hangt ook samen met de manier waarop de bouw werkt; niet alleen bij ons, maar eigenlijk overal. We hebben in totaal 160.000 bouwbedrijven, waarvan er 130.000 maar één of hooguit een paar mensen in dienst hebben. Zet je de 103 schorsingen af tegen dat aantal, dan kom je op minder dan een-tiende van een procent. We staan dus weliswaar als sector bovenaan, maar dat moet je wel in perspectief zien.’

Reageer op dit artikel