nieuws

Actie BMWT niet overal juichend ontvangen

bouwbreed

den haag – De branchevereniging BMWT is tegen een subsidie voor de Stichting Toezicht Certificering Verticaal Transport (TCVT). De subsidie is bedoeld om alle partijen en betrokkenen bij opleidingen voor hoogwerkergebruik te faciliteren en hun acties te coördineren. De door de TCVT gevraagde bijdrage is bedoeld om een werkkamer opleiding hoogwerkers op te tuigen.

Namens de BMWT heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW het ministerie van Sociale Zaken een brief gestuurd. De TCVT is daarover teleurgesteld en is nog met VNO-NCW en Sociale Zaken in gesprek. BMWT-secretaris A. van Loon vindt de subsidie voor het optuigen van een TCVT-werkkamer ‘onnodig en concurrentievervalsend’. BMWT is als een van de partijen wel in de werkkamer vertegenwoordigd, praat ook mee, maar biedt zelf ook een cursus aan. TCVT-secretaris W.den Brabander zegt niets anders te willen, dan dat er onder TCVT-vlag ‘een helder, eensluidend en doorzichtig stuk komt, dat vorm gaat geven aan de verscheidenheid aan opleidingen en cursussen’. De TCVT heeft al een reeks werkkamers voor de certificering van keuringen van en opleidingen voor gebruik van onder meer mobiele en torenkranen, offshorekranen en railinframachines. Den Brabander: ‘Wij constateren dat initiatieven zijn ontwikkeld om de vakbekwaamheid voor het gebruik van hoogwerkers op te vijzelen. Zo is er van Deltalinq een cursus, die al door drieduizend mensen is gevolgd.’

Initiatieven

‘Er is een nieuw initiatief van onder meer EVO en IPC Groene Ruimte en ook de BMWT heeft een eigen cursus’ vervolgt Den Brabander. ‘Bovendien heeft de vakbond CNV zorgen geuit over de veiligheid. In 2001 zijn vijftien ongelukken gebeurd, waarbij twee doden zijn gevallen. Veertig procent van de ongevallen betreft omvallen van de machine door foutief gebruik. Wat wij in de werkkamer opleiding hoogwerkers willen doen, is alle partijen bijeen brengen om te komen tot een certificering van de opleidingen, zodat ze alle hetzelfde, gegarandeerd kwalitatieve gewicht hebben. De vraag die wij bij Sociale Zaken hebben neergelegd, is simpel: Heb je daar geld voor over?’ Binnen de hoogwerkersbranche is met opgetrokken wenkbrauwen gereageerd op de actie van de BMWT. ‘Merkwaardig en typisch BMWT’, zegt een betrokkene, die niet met naam wil worden genoemd. ‘De BMWT wil verwarring zaaien om maar vooral te voorkomen, dat er regels worden vastgesteld. De branchevereniging zegt wel, dat de opleiding een zaak van de werkgever is, maar als er geen verplichting bestaat, hoeft de werkgever ook niets te doen. En het lijkt erop dat de BMWT daarop uit is.’ Waarom de man niet met naam wil worden genoemd? ‘Ik kijk wel uit. Het wereldje is klein en we komen elkaar overal tegen. Willen we vooruit komen, dan moeten we vooral in gesprek blijven en geen ruzie maken. De BMWT-cursus is een commerciële nevenactiviteit van de branchevereniging. Daar is op zich niks tegen. Maar wat zou er mooier zijn, dan dat ook de BMWT-cursus door een certificering onder de vlag van de TCVT, een kwaliteitsgarantie zou krijgen?’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels