nieuws

Zwarte lijst

bouwbreed Premium

Pogingen om eventuele fraude bij aanbestedingen te voorkomen, vallen op zich te prijzen. Zo is invoering van een gedragscode voor de bouw met daaraan gekoppeld tuchtrecht, zoals voorgesteld door het AVBB, een goede zaak.

Minder fraai is de constructie die Rijkswaterstaat heeft bedacht. Deze grote opdrachtgever wil een zwarte lijst aanleggen van bedrijven waarvan Rijkswaterstaat zelf vindt dat die niet meer in aanmerking moeten komen voor overheidsopdrachten. Directeur-generaal Prins beslist daarover. Dit betekent dat de opdrachtgever ook optreedt als een soort rechter.

Daarnaast hanteert Railinfrabeheer een eigen zwarte lijst, de gemeente Amsterdam eigen uitsluitingsgronden en is Rotterdam bezig een eigen screeningsbureau op te zetten dat ongetwijfeld ook weer eigen criteria gaat ontwikkelen.

Kortom, er dreigt een woud van regels en regelingen te ontstaan aan de hand waarvan aannemers zouden kunnen worden uitgesloten van een openbare aanbesteding.

Het is daarom hoog tijd dat de bouw en de opdrachtgevers om de tafel gaan zitten om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Idealiter zou het resultaat moeten zijn dat naast de Europese uitsluitingsgronden alleen uitspraken van de tuchtraad kunnen leiden tot plaatsing op één zwarte lijst.

Daarbij zal in ieder geval aan twee randvoorwaarden moeten worden voldaan: het tuchtrechtcollege moet volstrekt onafhankelijk zijn en de openbaarheid van het tuchtrecht moet heel goed zijn geregeld. Wordt daaraan niet voldaan, dan zal rond het tuchtrecht een zweem van partijdigheid blijven kleven en zullen opdrachtgevers zich vrij voelen eigen regelingen uit de grond te stampen.

Reageer op dit artikel