nieuws

‘Zonevreemd’ bedrijf in België mag blijven

bouwbreed Premium

De Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, D. van Mechelen, heeft maatregelen genomen om het voortbestaan van circa 23.000 ‘zonevreemde’ bedrijven in Vlaanderen, die samen 70.000 werknemers tellen, te garanderen dat ze mogen blijven op de plek waar ze zich thans bevinden.

Bedrijven zijn zonevreemd en zelfs illegaal, als ze ergens staan waar ze zich in principe niet zouden mogen bevinden. In de praktijk gaat het bijna in alle gevallen om bedrijven, die wel degelijk legaal werden gebouwd,maar in een gebied liggen dat later door een wijziging van bijvoorbeeld de gewestplannen natuur- of landbouwgebied is geworden. Door deze bestemmingswijziging werden de gebouwen illegaal en moesten ze op termijn verdwijnen.

Niet de bedrijven maar de overheid is destijds flink in de fout gegaan, zo geeft Van Mechelen toe. Hij wil de door de overheid veroorzaakte absurde situatie dan ook rechtzetten. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen sprake meer van kan zijn dat deze bedrijven nog langer als illegaal worden beschouwd. Verder wil Van Mechelen deze bedrijven bepaalde basisrechten toekennen in afwachting van een planologische rechtzetting, waardoor ze weer ‘zone-eigen’ zullen worden. De basisrechten die de minister deze bedrijven wil teruggeven zijn het recht op verbouwen, herbouwen, uitbreiden en de mogelijkheid om een milieuvergunning te krijgen. De circa 23.000 bedrijven, die samen goed zijn voor een toegevoegde waarde van 2,18 miljard euro, liggen verspreidover heel Vlaanderen met een grote concentratie in het arrondissement Halle-Vilvoorde aan de rand van Brussel en in de provincie West-Vlaanderen (Tielt, Diksmuide, Oudenaarde en Eeklo). Volgens Van Mechelen spreekt het vanzelf dat het om een te belangrijke economische activiteit gaat om deze zomaar stop te zetten.

Tevreden

De werkgeversorganisatie Vlaams Economisch Verbond (VEV) is zeer tevreden over de maatregel van Van Mechelen.Directeur P. Muyters van het VEV: “Hierop zaten we al geruime tijd te wachten. De betrokken bedrijven krijgen de de mogelijkheid om te ondernemen. Hadden deze bedrijven moeten verhuizen,dan zouden er ongetwijfeld bedrijfssluitingen zijn geweest of een vlucht naar het buitenland.”

Eerder had Van Mechelen ook al een soortgelijke maatregel genomen ten behoeve van de ongeveer 200.000 zonevreemde woningen in Vlaanderen. Ook die waren in de loop van de afgelopen tientallen jaren door een plotselinge en willekeurige overheidsmaatregel zonevreemd en illegaal geworden.

Reageer op dit artikel