nieuws

Vijfentwintig nominaties stadskantoor Rotterdam

bouwbreed

Ruim tweehonderd jonge architecten schreven zich in voor de ideeënprijsvraag voor het nieuwe stadskantoor in Rotterdam. Onlangs nomineerde de jury vijfentwintig inzendingen.

Ging het bij de selectie om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan ideeën, bij de keuze van de vijf winnaars staat de kwaliteit van het ontwerp voorop. De jury maakt op 7 maart de winnaars bekend.

Voorafgaand aan de bekendmaking van de vijf beste ontwerpen zijn de genomineerde inzendingen op een expositie in de Bibliotheek Rotterdam te zien. Tijdens deze tentoonstelling kunnen de inwoners van Rotterdam hun voorkeur uitspreken. Maar ook op de internetsite van de gemeente Rotterdam zijn de ontwerpen te bewonderen en is een favoriet aan te wijzen.

Rotterdam richt zich met de ideeënprijsvraag op architecten die jonger zijn dan veertig jaar. De gemeente Rotterdam ziet de prijsvraag als een stimulans voor de ontwerpers om een visie te ontwikkelen. Die visie moet op haar beurt als inspiratie dienen voor een publiek debat tussen burgers, ontwerpers en bestuurders.

Verscheidenheid

Het resultaat hiervan geeft richting aan de verdere planvorming. Het gevolg van de selectie uit de inzendingen was een verscheidenheid aan ontwerpen. Van een geheel vrij ontwerp was overigens geen sprake. De architecten moesten zich onder andere houden aan belangrijke randvoorwaarden op het gebied van bouwhoogte en bruto vloeroppervlak.

Op 7 maart maakt de jury onder voorzitterschap van Wiel Arets (decaan Berlage Instituut) de winnaars en de publiekswinnaar bekend. Het totale prijzenbedrag bedraagt 50.000 euro. Voor het favoriete ontwerp van de burgers is geen geld beschikbaar, wel een publieksprijs.

De populairste inzending bij de publieksstemming is tot nu toe Fountainhead. Architectonisch sterk, volgens de jury.

Reageer op dit artikel