nieuws

Vermeend gelooft berekening van zijn staatssecretaris niet

bouwbreed

Minister Vermeend van Sociale Zaken hecht “absoluut geen waarde” aan de berekeningen die zijn staatssecretaris heeft laten maken voor de nieuwe opzet van de wao zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) die voorstelt.

“Dat zijn geen officiële cijfers”, aldus de bewindsman gisteren. Alleen die van het Centraal Planbureau (CPB) zijn voor hem van belang. Staatssecretaris Hoogervorst is bang dat het voorgestelde nieuwe wao-stelsel leidt tot een flinke kostenstijging. Volgens zijn berekeningen blijkt dat het wao-akkoord dat de werkgevers- en werknemersorganisaties waarschijnlijk vrijdag sluiten, ongeveer 2 miljard euro meer gaat kosten.

De hogere kosten zitten vooral in de hogere uitkering die volledig en duurzaam arbeidsongeschikten volgens dit SER-akkoord zouden moeten krijgen. WAO’ers die voor 80 procent of meer zijn afgekeurd, moeten volgens het plan kunnen rekenen op een uitkering van 75 procent van het gemiddelde salaris over de laatste drie jaar. Een volledig arbeidsongeschikte krijgt nu nog 70 procent van het laatstverdiende loon.

Cijfers

Het CPB heeft zich ook over de verwachte kosten voor het wao-akkoord van de SER gebogen. Gistermiddag zijn de cijfers informeel in de SER besproken. De CPB-gegevens moeten een eerste indicatie geven of de verwachtingen in de raad over het nieuwe stelsel reëel zijn. Het planbureau verwacht de plannen pas over ongeveer drie weken tot in de detail te hebben doorgerekend.

De commissie-Donner adviseerde vorig jaar op verzoek van minister Vermeend van Sociale Zaken al over een stelselherziening van de wao. Donner sprak toen de verwachting uit dat met zijn voorstellen 3,6 miljard euro kan worden bezuinigd.

Het voorlopige advies van de werkgevers, werknemers en kroonleden in de raad sluit slechts gedeeltelijk aan op dat van Donner. Net als Donner wil de SER alleen nog aan volledig arbeidsongeschikten (mensen die voor 80 procent of meer zijn afgekeurd) een uitkering verstrekken. Degenen die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, blijven bij hun werkgever in dienst. De tussengroep blijft eveneens, in elk geval de eerste twee jaar van de ziekte, in dienst bij de werkgever. Zij moeten echter, met hulp van de werkgever, op zoek naar een meer geschikte baan. In het eerste jaar worden deze zieke werknemers voor 100 procent doorbetaald. In het tweede ziektejaar is hun loon nog maar 70 procent, daarna krijgen zij betaald voor de gewerkte uren.

Instroom

Het nieuwe stelsel moet de wao-instroom fors beperken. Nu belanden jaarlijks circa 100.000 mensen in de wao. Dat moet worden teruggebracht tot ongeveer 25.000. Als op de oude voet wordt doorgegaan, telt Nederland binnenkort een miljoen wao’ers. Door de beperktere instroom kunnen de kosten volgens eigen berekeningen van de SER met ruim 2 miljard euro omlaag. De instroom moet minimaal met tweederde dalen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels