nieuws

Vergunning Gelderse ontgronding terecht

bouwbreed Premium

De provincie Gelderland heeft terecht een verlenging afgegeven van de ontgrondingsvergunning voor de Dreumelse Waard. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak.

Delgromij BV en de Maatschappij tot verwerving van industriezand BV hebben een vergunning voor het winnen van zand in de Dreumelse Waard tot 1 september 2001. Omdat er stagnatie optrad in de werkzaamheden, is de vergunning verlengd tot 1 september 2002.

De gemeente West Maas en Waal heeft bij de Raad van State in een spoedprocedure bezwaar gemaakt tegen de verlenging, omdat zij vindt dat de provincie het belang van de omwonenden ten onrechte niet heeft laten meewegen in de beslissing. De overlast voor de omgeving is te groot, stelt de gemeente, en daarom kan de vergunning niet meer worden verlengd.

De provincie heeft de vergunning verlengd, omdat de oorzaak van de stagnatie, de lange bestemmingsplanprocedure, na de vergunningverlening optrad. Om rekening te houden met de belangen van de omwonenden, is de vergunning met een jaar, in plaats van de gevraagde twee jaar, verlengd.

Reageer op dit artikel