nieuws

Vaker inspectie bij weg- en spoorwerk

bouwbreed

De Arbeidsinspectie gaat dit jaar extra controleren bij weg- en spoorwerkzaamheden en tunnels. Verder treedt de inspectie strenger op tegen werknemers en opdrachtgevers die zich niet houden aan regels voor veilig en gezond werken.

Dat kondigt het ministerie van Sociale Zaken aan in het jaarplan Arbeidsinspectie dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De inspectie richt zich op allerlei manieren op de bouwsector en steekt relatief veel uren in controles. Daarnaast onderzoekt de dienst alle meldingen van ongelukken.

Dit jaar worden drie projecten gericht op de werkplek, uitgevoerd. Het eerste richt zich op het boren van tunnels. De aandacht gaat uit naar veiligheid, werk- en rusttijden en inzet van buitenlanders. Ook de werkzaamheden aan het spoor zijn gebombardeerd tot project ‘strekkende baan’. Daarbij ligt de nadruk op spoorveiligheid, bereikbaarheid, inzet van groot materieel en vervuilde grond. Vorig jaar zijn verschillende projecten stilgelegd omdat de inspectie de situatie voor de baanvakkers te onveilig vond.

Tot slot is extra aandacht voor zogenoemde ‘gekoppelde interventies’. Dit project houdt verband met wegwerkzaamheden en de bouw van kunstwerken.

Wegwerkzaamheden stonden al hoog op de prioriteitenagenda. Dit jaar verschuift een deel van de aandacht naar kleinschaliger activiteiten als bermmaaien, kantonniersactiviteiten en wegwerkmarkering. Ook de fysieke belasting van straatmakers krijgt extra aandacht.

Asbest is een ander aandachtsgebied waar maar liefst 6000 manuren voor zijn gereserveerd. De inspectie steekt vooral tijd in het traject van sloop en verwerking ervan. Vorig jaar is met succes een pilot uitgevoerd bij de bouw van de A326 in Twente. De inspectie is van plan dit jaar vaker uit te rukken bij binnenkomende meldingen.

Grijze import

Al langer loopt het project ‘Vinger aan de pols’ waarbij de inspectie de bouw controleert op fysieke belasting, werkdruk, kwarts en OPS. Dit jaar kunnen de dakdekkers en stukadoors rekenen op meer dan gemiddelde aandacht van de inspectie.

Naast de reguliere controles is vorig jaar het Bouw Interventie Team (BIT) opgericht. Het team met onder andere politie, belastingdienst en opsporingsambtenaren van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen richt zich op zwart werk en de aanpak van premie- en belastingfraude. De Arbeidsinspectie bestrijdt binnen het team met name de tewerkstelling van illegalen in de bouw.

De inspectie richt zich op aandringen van de Europese Commissie ook meer op de grijze import van bouwmachines. Daarvoor zullen in eerste instantie veilingen voor bouwmachines scherper in de gaten worden gehouden.

Reageer op dit artikel